Wekr is een onafhankelijk platform dat de ruimte wil geven aan alle opvattingen mert betrekking tot de arbeidsmarkt, ongeacht politieke, religieuze of ideologische levensbeschouwing.

Wekr verwacht van haar bloggers dat ze aansprekende en onderscheidende blogs schrijven over onderwerpen die gerelateerd zijn met de arbeidsmarkt waardoor discussie en debat over arbeidsmarktzaken gestimuleerd worden.