Een eigen, afgeschermde Wekr omgeving biedt u de mogelijkheid om eenmaal geselcteerde kandidatenprofielen op te slaan en te bewaren. U kunt kandidatenprofielen, gerubriceerd per vacature, opslaan in uw eigen Wekr database en deze zo vaak inzien en raadplegen als u wilt. Sterker zelfs, Wekr houdt de gegevens van de kandidaatprofielen voor u dan up-to-date. Omstandigheden aan de zijde van kandidaten, zoals bv. hun beschikbaarheid, kunnen immers veranderen! Wanneer kandidaten hun gegevens veranderen, worden die meteen in uw eigen Wekr database bijgewerkt. Dit voorkomt onverwachte verrassingen en spaart dus kosten! Wanneer kandidaten hun gegevens verwijderen doordat ze niet meer beschikbaar zijn, worden ze ook uit uw database verwijdert. Zo voorkomt u ook mogelijke problemen met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.