Ouderwets fatsoendelijk zaken doen

Wekr is van mening dat de online arbeidsmarkt toe is aan een ethische benadering en goed koopmanschap. Het informatiegebrek in de markt oplossen door gebruik te maken van technologische mogelijkheden. Niet meedoen met desinformatie verspreiden om DE GROOTSTE te lijken.

Mensen.., geen producten!

"If an online service is free, you're not the customer... You're the product!'

(Tim Cook, CEO Apple)

Wekr beschouwd werkzoekenden op de eerste plaats als mens en niet als product. Daarom is een werkzoekende bij Wekr KLANT. Bij Wekr geniet de werkzoekende klantrechten, zoals het recht op informatie. In 'Mijn Wekr' kunnen werkzoekenden bv. zien hoe vaak hun profiel bekeken is door werkgevers of recruiters. Ze kunnen ook gebruik maken van de klachtenprocedure.

Kosteloos.., maar niet vrijblijvend!

"There'is no such thing as a free lunch"

(Vrije markt econoom Milton Friedman)

Werkzoekenden kunnen zich bij Wekr kosteloos inschrijven. Kosteloos, maar niet vrijblijvend! We verwachten van werkzoekende kandidaten en ZZP-ers de discipline dat zij hun Wekr profiel en het social media profiel waarheen ze verwijzen actueel en up-to-date houden en dat deze juiste informatie bevatten. Kandidaten die zich kosteloos inschrijven betalen bij Wekr met correcte informatie. Wekr doet er alles aan om het kandidaten gemakkelijk te maken en hen er aan te herinneren hun informatie zuiver en actueel te houden. Kandidaten zijn echter zelf verantwoordelijk voor hun informatie. Bij klachten over onjuistheid of inaccuraatheid zal Wekr de klacht controleren en een waarschuwing afgeven. Bij herhaling zal Wekr een dergelijk profiel on hold zetten waardoor het niet langer zichtbaar is.

Hetzelfde geldt voor werkgevers en recruiters met betalende abonnementen. Wekr accepteert het plaatsen onjuiste informatie, zoals bv. spookvacatures, niet. Wekr accepteert ook niet dat informatie niet actueel is. zoals het laten staan van verlopen vacatures. Bij Wekr vind u geen vacatures die van andere (banen)sites zijn gekopieerd. Bij Wekr vindt u alleen echte, betrouwbare vacatures. Mocht er toch nog een onechte vacature doorglippen dan horen we dit graag van u. We controleren uw klacht en nemen dan direct maatregelen om de plaatsende partij hierop aan te spreken en zo nodig uit te sluiten van verdere plaatsing van vacatures.Wekr geeft in dergelijke gevallen een waarschuwing af en bij herhaling wordt de plaatsende partij voor een tijd op non actief gezet zodat zijn informatie niet meer zichtbaar is. Bij hardnekkige herhaling kan Wekr zelfs het abonnement beëindigen zonder dat de abonnementhouder recht op terugbetaling heeft.

Wekr wil samenwerken met alle belanghebbenden die de arbeidsmarkt van zuivere, betrouwbare informatie willen voorzien en beschouwt hen als bondgenoten om de arbeidsmarkt te verbeteren!

Cv uploaden hoeft niet meer!

Wekr maakt het gemakkelijk voor werkzoekenden, ZZP-ers, werkgevers en recruiters om elkaar te vinden. Iedereen die gevonden wil worden is tegenwoordig immers te vinden! Daarbij maakt het niet uit waar de informatie zich bevindt als deze maar accuraat en ontsluitbaar is. Wekr heeft geen Cv databank, maar verwijst werkgevers en recruiters direct naar het social media profiel, het ePortfolio, of een promotie Cv op de eigen webpage van kandidaten. Daardoor hoeven kandidaten hun Cv informatie maar op één enkele plek up-to-date te houden. Dat is veel gemakkelijker voor kandidaten dan bij verschillende Cv databanken hun Cv's actueel te houden! Wekr heeft daardoor geen last heeft van een vervuilde Cv database waardoor werkgevers en recruiters onnodig werk en kosten bespaard blijven..

We horen graag van u waarom u voor Wekr kiest.