Privacy verklaring

Algemeen

Dit is de privacy- en cookie policy van Coöperatie Wekr U.A. Wekr is de verantwoordelijke voor de verwerking van bedrijfs- en/of persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wekr respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wekr heeft de gegevensverwerkingen die in het kader van deze Website plaatsvinden aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag. Het College Bescherming Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving en toepassing van genoemde wet.

Wekr kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Verwerkte gegevens

Wekr maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u daar misschien bewust van bent. Wanneer u bijvoorbeeld Wekr bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internet browser waarmee u surft en in sommige gevallen de laatste internetpagina die u hebt bezocht. Wekr verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die u actief aan ons verstrekt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u een account of een profiel aanmaakt of een nieuwsbrief aanvraagt.

Doeleinden verwerking

De gegevens die u passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door Wekr gebruikt. We doen dit om de kwaliteit en toegankelijkheid van de website te verbeteren. De bedrijfs- en/of persoonsgegevens die u actief aan Wekr verstrekt worden opgenomen in een gegevensbestand en gebruikt voor de volgende doeleinden:

(A) Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomst, zoals de abonnementen- en klantadministratie.

(B) Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of het doen van aanbiedingen.

(C) Uw gegevens kunnen worden geanalyseerd om de informatie en/of aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen.

En, indien u daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, om u te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van door Wekr zorgvuldig geselecteerde derden (opt-in).

Ontvangers

Wekr publiceert bepaalde gegevens die u in uw account of profiel hebt opgenomen op de website. Deze gegevens zijn toegankelijk voor deelnemende personen, werkgevers, recruiters, etc. Wekr zal uw gegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden verkopen, tenzij u daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven.

In sommige gevallen kan u via deze website doorlinken naar websites van derden. Wekr is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is Wekr niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wekr gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken. Met behulp van een permanente cookie kan de website u bij een volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op uw account of profiel maakt u automatisch gebruik van de optie om uw sessie-id te bewaren in een permanente cookie. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Google Analytics

Wekr maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Wekr te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Wekr en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Als gezegd kunt u de internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

Indexering door zoekmachines

De gegevens die u in uw account of profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle overige door u geplaatste content wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.

Beveiliging en bewaartermijn

De bedrijfs- en/of persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Wekr bewaart uw (bedrijfs- en/of persoons-)gegevens zo lang uw account of profiel in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Wekr mag de bedrijfs- en/of persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Stuurt u hiertoe een bericht met uw persoonsgegevens via het contactformulier zoals opgenomen in www.wekr.nu In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke bedrijfs- en/of persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van uw verzoek berichten we u over het verdere verloop van de procedure.

Wekr zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Wekr de betreffende bedrijfs- en/of persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende bedrijfs- en/of persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wekr stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Wekr de betreffende bedrijfs- en/of persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Wekr de verzoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Wekr niet of niet volledig kan vaststellen op welke bedrijfs- en/of persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Wekr de verzoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Wekr schort de uitvoering van het verzoek op totdat de verzoeker Wekr de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 28 oktober 2011.