Artikelen

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Deloitte 30 september 2014, Rapport impact werkgelegenheid door automatisering en robotisering


Artikel Payrolling De Zaak, juni 2008


Artikel Ziekteverzuim CAM, Business okt.2007


Documenten en Formulieren

Sollicitatiecode Ned.Ver.voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP)


Arbeidstijden wet Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid


Aanvraagformulier VAR-verklaring Belastingdienst


Aanmeldingsformulier SNA Keurmerk St.Normering Arbeid


Aanmeldingsformulier Werknemer Centrum voor Arbeid & Mobiliteit