​Deze pagina wordt op het moment aangepast.

De Social Carrousel stopt!

Over de Social Carrousel

Je zoekt werk en reageert al op vacatures, stuurt open sollicitaties en je netwerkt. Met de Social Carrousel presenteer je jezelf aan de netwerken van anderen.

Multipliceer je bereik op LinkedIn

Als je werk zoekt weet je eigen netwerk na verloop van tijd wel dat je beschikbaar bent. Als dat die baan nog niet heeft gebracht, moet je dus ook buiten je eigen netwerk zichtbaar worden. Als deelnemer aan de Social Carrousels bied je de anderen extra bereik in jouw netwerk en zij bieden jou een groter bereik in hun netwerken. Maak mij zichtbaar in jouw netwerk, dan promoot ik jou door jouw plaatjes te liken of erop te reageren! Dat is het principe.

Tel netwerken bij elkaar op

Stel, je hebt op LinkedIn 250 connecties en de 20 andere deelnemers hebben dat ook. Samen heb je dan een bereik van 5.000 connecties. De likes, comments of shares op jouw promotie maken jouw boodschap zichtbaar op de tijdlijn van al die 5.000 connecties. Met een carrousel van 20 personen wordt de kans dat die werkgever jouw promotie ziet dus 20 keer zo groot! Elke Social Carrousel heeft een coördinator die zorgt dat iedere deelnemer aan de beurt komt en ieder zich aan de "discipline" houdt om elkaar te liken.

Voor wie?

Iedere werkzoekende die zijn of haar kwaliteiten aan de ‘markt’ wil presenteren kan meedoen. We streven naar een gezonde mix van werkzoekenden, zelfstandigen, trainers, e.d. Dat doen we omdat de werkzoekende gewoon thuishoort tussen die andere professionals.

Promoot jezelf met promotieplaatjes

Bedacht door de Social Carrousel, zie je nu steeds meer werkzoekenden die zichzelf met een promotieplaatje presenteren op LinkedIn. Ook veel niet-deelnemers zijn over de gêne heen gestapt en gebruiken deze actieve promotievorm. Met een promotieplaatje kom je direct, met beeld, op de tijdlijn van werkgevers en recruiters. We gaan ervan uit dat het plaatje zichtbaar moet zijn met vermoeide beeldschermoogjes. Gebruik dus een heldere, korte tekst die jouw inhoudelijke kennis en ervaring goed zichtbaar maakt. Een sterk en aantrekkelijk promotieplaatje valt het meest op.

Gebruik de 3 C's. Color én Contrast én Content

Uitleg en voorbeelden

Er is ook een LinkedIn groep voor hulp. Laat je plaatje checken.

Social Carrousel groep

Je plaatst een promotie op LinkedIn en wilt je promotie naar connecties mailen met het verzoek om je promotie te liken of te delen. We leggen je uit hoe je de url kunt vinden en kopieren.

Promoties op LinkedIn plaatsen

Je oefent meteen je elevator pitch

Wees scherp in je woordkeuze om precies die (vak)termen te gebruiken die werkgever aanspreken. Je krijgt immers maar één ogenblik. De boodschap moet dus raak zijn. Dit is meteen een goede oefening voor je elevator pitch en het aanscherpen van je cv en je LinkedIn-profiel e.d. De deelnemers in de Carrousels helpen elkaar met feedback. Gewoon als werkzoekenden onder elkaar, die elkaar iets gunnen.

Gebruik vakinhoudelijke termen

Globale regio's

Het is ondoenlijk om Nederland in voor iedereen logische regio's in te delen. Bij de Social Carrousel omzeilen we dat probleem, door globaal de regio's aan te geven. De deelnemer bepaalt zelf waar hij of zij zichtbaar wil zijn. Je kunt je voor twee of meer regio's aanmelden als je denkt dat je op de grens van twee regio's werk zoekt. De regio's hebben dan ook grote overlap.


De Social Carrousel op social media

Social Carrousel op Facebook

Social Carrousel op Linkedin

Let wel! Deze groepen zijn er alleen voor interactie tussen leden. Het plaatsen van plaatjes in deze groep levert je geen promotie op. Dat doen we via de dagelijkse mails.


De rol van Wekr

De Social Carrousel is een idee van Hedzer Kooistra van Wekr. Wekr biedt de Social Carrousel dan ook een plek op de eigen website. Onze filosofie is simpel. Werkzoekenden moeten hun rol pakken op de arbeidsmarkt. Het is een markt van vraag en aanbod. Als werkgevers advertenties met vacatures kunnen plaatsen, kunnen werkzoekenden zichzelf ook prestenteren met advertenties. De kracht van een goede presentatie draait om het woord gebruik. Verdiep je in de andere partij op de markt. Waar zoekt een werkgever naar? In de eerste selectieronde draait het vooral om vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. De profielen van Wekr gaan daarom juist uit van die vakinhoudelijke termen. Maak een Wekr profiel aan of beter nog...... lees eerst even hoe je dat het beste doet.

Maak een Wekr profiel aan

Zo maak je een sterk Wekr profiel


De kern van een goed LinkedIn profiel

Rake zoektermen in Jip en Janneke taal. Daar draait een goed LinkedIn profiel om. In deze gratis LinkedIn training van Hedzer Kooistra, staat in 1 minuut de kern uitgelegd.

Gratis LinkedIn training in 1 minuut