Wekr interviewt..

Wekr volgt ook het politieke debat voor u.

Politiek debat


Het manifest voor werkzoekenden!

Na de verkiezingen van 2017 kunnen de nieuwe leden van de nieuwe Tweede Kamer het nieuw te vormen kabinet een heldere opdracht meegeven. Het werkgelegenheidsbeleid moet allereerst gericht zijn op die overgrote meerderheid van mensen die willen werken om hun eigen boterham te verdienen. De Tweede Kamerleden worden daarom uitgedaagd om dit manifest voor werkzoekenden te ondertekenen. Het manifest gaat uit van positiviteit en vertrouwen. Twee waarden die passen bij al die mensen die zo graag hun eigen boterham willen verdienen.

naar het manifest


Verkiezingsprogramma's

In aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen van maart 2017, heeft Wekr de arbeidsmarktstandpunten van de verschillende partijen op een rijtje gezet. Naast de vergelijkingen van Wekr, zijn ook vergelijkingen van andere media bij elkaar gezet.

naar verkiezingsprogramma's


Voeling met de burger

Herhaaldelijk wordt bevestigd dat de politiek onvoldoende voeling heeft met wat er leeft bij de burgers en binnen de arbeidsmarkt. De langdurige, hoge economische werkeloosheidsproblematiek, de snel toenemende technische werkeloosheid (door automatisering en robotisering), de nadelige positie van groepen die extra problemen ondervinden op de arbeidsmarkt en de roep om groepen, die nauwelijks kansen maken op werk, vrij te stellen met een soort basisloon, worden door de politiek onvoldoende onderkend. De huidige wet 'Werk en Zekerheid' functioneert suboptimaal en pakt veelal averechts uit. Sommige politici hebben de laatste jaren uitspraken gedaan die de ongewild getroffenen ernstig miskennen. Uitspraken als 'in de plantsoenendiest gaan schoffelen is goed om de kansen op werk te verhogen', 'de werkzoekende moet met zijn zak chips van de bank afkomen' en 'werkzoekenden zijn labbekakken' zijn voorbeelden van uitspraken die kwetsend en beledigend overkomen en geen recht doen aan de realiteit. Volgens CBS onderzoek wil de overgrote meerderheid van de werkzoekenden (93%) heel graag aan de slag, maar het kabinet en enkele oppositiepartijen blijven maar halsstarrig en wantrouwig koersen op fraudebestrijding. Wekr werkt er aan om de politiek ten aanzien van de arbeidsmarkt weer voeling met de burger te geven en andersom. Wekr doet dit door politici te interviewen en doortastende vragen te stellen, door verkiezingsprogramma's te vergelijken en door belanghebbenden zoals werkgevers en werkzoekenden aan het woord te laten.

In december 2016 lijken toch enkele stappen voorwaarts te zijn gemaakt in de bewustwording van de politici. Zie daarvoor de debatten die hierover in de Tweede Kamer gevoerd zijn. Er wordt dieper nagedacht over de implicaties van sub-optimale wetten die door dit kabinet in de arbeidsmarkt gedumpt zijn. Wellicht enigszins beïnvloed door de Sinterklaas en Kerstsfeer, lijkt er toch wat door te dringen tot het pluche. Hoewel niet openlijk wordt toegegeven dat het vorige kabinet krakende wetgeving heeft ingevoerd, is men het er nu wel over eens dat belangrijke delen van de DBA wet en de Wet Werk & Zekerheid op de schop moeten. Hopelijk zet deze trend zich tijdens en na de vorming van de regeringscoalitie door en komt men met wetsaanpassingen die tot optimalisering leiden. Heikel punt blijft dat er nog steeds partijen zijn die op paranoïde wijze blijven focussen op de bestrijding van fraude in uitkeringsland, terwijl de meeste werkzoekenden gewoon goedwillende bonafide burgers zijn, die niets liever willen dan participeren én de meeste werkgevers een goed sociaal beleid voorstaan. U ziet hieraan ook dat kritiek vanuit het veld helpt!

Voor iedereen die belang heeft bij een goede werking van de arbeidsmarkt

Brede discussie

Wekr organiseert de campagne 'Werk en zekerheid 2017' om een brede discussie te stimuleren onder iedereen die belang heeft bij een beter werkende arbeidsmarkt. Het gaat om bijdragen aan een duurzame, toekomstbestendige visie op de arbeidsmarkt. Een visie die de koers uitzet voor een gezonde, evenwichtige en rechtvaardge maatschappelijke participatie op de langere termijn.

Suggesties?


Denk, reageer en discussiëer mee!

Deel uw ervaringen en mening met ons, lees de opinie van anderen, denk mee, wat is uw kijk op de arbeidsmarkt en wat zijn uw standpunten?

Pijnlijke verhalen van betrokkenen

Inzenden mening en ervaringen

Blogs

Blog zelf