Verbetering werking arbeidsmarkt.

Wekr informeert en verbindt arbeidsmarktpartijen om de onderlinge uitwisseling en discussie over de arbeidsmarkt te bevorderen.

Wekr zet zich actief in voor doelgroepen die moeilijkheden op de arbeidsmarkt ondervinden zoals arbeidsmarkt starters (schoolverlaters en afgestudeerden), ex-leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs, mensen met een arbeidsbeperking, oudere werkzoekenden, werkzoekenden zonder werk of uitkering, mensen met een opleidingsachterstand, (TOP)vrouwen en allochtonen.