Wekr en de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt: een diffuse markt

De arbeidsmarkt is een diffuse markt met vele, verschillende aanbieders en afnemers die elkaar onvoldoende kennen. Er zijn veeel verschillende werkgevers met een uiteenlopende personeelsbehoefte en uiteenlopende vacatures. Ieder bedrijf is immers anders. Daarnaast zijn er zijn vele werkenden en werkzoekenden die uiteenlopende talenten in de aanbieding hebben en uiteenlopende wensen en ambities hebben. Ieder mens is immers anders. Naast deze primaire marktpartijen zijn er ook nog legio professionele, ideële en institutionele partijen van verschillende vorm en omvang in de markt actief, welke eveneens een uiteenlopend aanbod hebben. Omdat het in al deze gevallen om niet-gestandaardiseerde 'producten of diensten' gaat en het ontbreekt aan een eenduidig, gestandaardiseert overzicht, spreekt men van een 'imperfecte, diffuse markt waarin een informatiegebrek heerst'.

Veel beeldbepalende partijen hebben er een zeker belang bij om deze diffuse situatie te laten voortbestaan en er van te profiteren. Sommigen veroorzaken zelfs desinformatie door bv. 'spookvacatures te plaatsen'. Dit zijn vacatures waar geen echte baan achter schuilgaat maar een nepvacature om cv's van kandidaten te ronselen. Ook gaan allerlei organisaties met de vacatureinformatie van werkgevers aan de haal met de bedoeling om zoveel mogelijk kandidaten aan te trekken. Als gevolg daarvan worden wergevers overstroomd door reacties van desperate werkzoekenden wanneer ze een vacature publiceren. Veel werkgevers laten hun vacatures daarom liever discreet invullen. We spreken dan van 'verborgen vacatures'.

Het is de algemene rol van de overheid om in te grijpen in imperfecte marktsituaties en te zorgen voor een goede marktwerking. In de arbeidsmarkt is dit de overheid nog nooit gelukt en, sinds het begin van de huidige crisis in 2008, is dit duidelijk zichtbaar geworden: Een gigantisch leger van werklozen dat vele malen groter is dan ons defensieleger. Juist in deze markt waarin ze zou moeten ingrijpen past de overheid haar strategie van 'de zich terugtrekkende overheid' toe. Semi-overheidsinstantie het UWV heeft haar taak van de arbeidstoeleiding praktisch volledig uitgehold en vele miljoenen uitgegeven aan een digitaliseringsdebacle. Het gevolg: een vernietiging van menselijk kapitaal.

De arbeidsmarkt wordt volwassen

Gelukkig is de markt zelf zaken gaan oppakken. Vele professionele partijen zijn in het vacuüm gestapt dat de overheid heeft achtergelaten en, mede dankzij de moderne informatietechnologie, wordt de markt langzaam volwassen. Wekr draagt bij aan een volwassen arbeidsmarkt door eerlijke, betrouwbare informatie te leveren en de discussie over een betere werking van de arbeidsmarkt aan te zwengelen.