Volwassen arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt wordt langzaam volwassen. Veel commerciele -, en ideële arbeidsmarktpartijen leveren uitstekende diensten aan hun doelgroepen. De betalers zijn meestal werkgevers en overheden. De markt biedt veel kansen. Kansen tot innovatie en nieuwe businessmodellen.

Toch functioneert deze markt suboptimaal. De grotere en middelgrote partijen werken op zich redelijk efficiënt in hun niches waarbij zij begrijpelijkerwijs vooral koersen op laaghangend fruit. Omdat de arbeidsmarkt ook sterke sociaaleconomische -, en sociaalmaatschappelijke raakvlakken heeft is er in productietermen sprake van relatief veel 'uitval'. Kijk bv. naar de hoge werkloosheid en de mismatch met moeilijk invulbare vacatures. Ook het onderwijs speelt hierbij een belangrijke rol. Door de snelle technolgogische ontwikkelingen ijlt de uitstroom uit het onderwijs in toenemende mate na op de actuele vraag naar adequaat personeel in de markt. Over het algemeen vereist de markt een strijd tegen de versnippering aan initiatieven en een bundeling van krachten om tot een hogere toegevoegde waarde op sociaaleconomische -, en sociaalmaatschappelijk gebied te komen. Een strijd waarbij Ondernemers, Onderwijs, Overheden, en Onderzoekers een rol spelen en waarbij ook de 'O' van Omgeving betrokken dient te worden.

Samenwerking in de arbeidsmarktregio's

Wekr stimuleert daarom de verbinding en synergetische samenwerking van arbeidsmarktpartijen in de arbeidsmarktregio's door informatieuitwisseling en samenwerkingsfaciliteiten.