De werkwijze van Wekr met betrekking tot de AVG.

Bij het interpreteren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming onderscheidt Wekr de volgende groepen waarvan Wekr gegevens registreert:

  • Werkzoekende, zijnde mensen die werk zoeken, hierna te noemen werkzoekenden;
  • ZZP’ers, zijnde Zelfstandigen Zonder Personeel, zoals freelancers die opdrachten zoeken;
  • Werkgevers en hun intermediairs zoals recruitmentbureaus, werving -, en selectiebureaus, uitzendbureaus, payroll bedrijven etc. zijnde partijen die een aanbod van een of meerdere banen of tijdelijk werk hebben, hierna te noemen werkgevers;
  • Opdrachtgevers, zijnde partijen die een opdracht willen uitzetten onder ZZP’ers en freelancers of andere uitvoerende partijen;
  • Professionele arbeidsmarktpartijen, zijnde partijen welke geheel of gedeeltelijk commercieel of ideëel actief zijn op de arbeidsmarkt, zoals assessment bureaus, adviesbureaus, organisaties en zelfstandigen voor loopbaanbegeleiding en coaching, HR- bureaus, verzekeraars, pensioenaanbieders, zelfhulpgroepen van werkzoekenden, eventorganisaties, publicisten e.d.;
  • Overige arbeidsmarkt belanghebbenden, zijnde partijen welke een belang hebben bij de arbeidsmarkt zoals politieke partijen, overheden, vakbonden, onderzoekers, onderzoeksinstituten, onderwijsinstellingen, media, opiniemakers e.d.;
  • Event organisatoren, zijnde partijen die hun event-activiteiten kenbaar willen maken op het platform van Wekr middels de rubriek ‘Agenda’.

Werkzoekenden

Wekr biedt werkzoekenden de mogelijkheid om gevonden bereikbaar te worden door werkgevers die zich bij Wekr geregistreerd hebben. Wekr is geen cv-databank maar biedt alleen gerichte zoek -, en selectiemogelijkheden van werkzoekenden voor werkgevers.

Wekr gebruikt daarvoor een zoekmachine. Wekr vraagt van werkzoekenden uitsluitend om de essentiële gegevens in hun profiel in te voeren die nodig zijn om geselecteerd, gevonden en bereikt te kunnen worden. Werkzoekenden worden daarom gevraagd om hun specifieke, vakinhoudelijke vaardigheden in te voeren. Dit zijn de zoektermen waarmee de zoekmachine van Wekr werkgevers de mogelijkheid biedt om een, voor hun doel, gerichte selectie te kunnen maken uit de werkzoekenden die gevonden willen worden. Gegevens over opleidingen, ervaring en (voormalige) werkgevers, worden niet gevraagd. Wekr biedt daarentegen de mogelijkheid om in het profiel van de werkzoekenden een weblink naar een sociale media profiel, E-portfolio, online cv of eigen website op te nemen waar dit soort cv-gegevens opgenomen kunnen worden en gemakkelijk door de werkzoekenden actueel en up-to-date gehouden kunnen worden. Werkzoekenden die bepaalde gegevens niet openbaar willen maken, vullen betreffende vrije velden niet in. Indien het om een verplicht veld gaat, is het aanmaken en publiceren van een profiel niet mogelijk.

Wekr is tegen discriminatie door op bsis van leeftijd of geslacht door werkgevers. Toch vraagt Wekr om de geboortedatum van werkzoekenden en ZZP'ers. Wekr doet dit omdat zij leeftijdsgegevens van werkzoekenden kan gebruiken voor segmentatie en gerichte berichten voor specifieke groepen. De leeftijdsgegevens kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om groepen die moeilijkheden ondervinden op de arbeidsmarkt gericht te informeren over zaken die mogelijk of kennelijk van belang voor hen kunnen zijn of een gerichte oproep te doen. Bijvoorbeeld oudere werkzoekenden kunnen zo gericht geinformeerd worden over kansverhogende projecten.

Wekr kan op verzoek ook zelf een gerichte zoekopdracht uitvoeren voor een werkgever die werkzoekende kandidaten zoekt.

ZZP’ers

Wekr biedt ZZP’ers de mogelijkheid om gevonden bereikbaar te worden door opdrachtgevers die zich bij Wekr geregistreerd hebben. Wekr heeft geen cv-databank maar biedt alleen gerichte zoek -, en selectiemogelijkheden van ZZP’ers voor opdrachtgevers.

Wekr gebruikt daarvoor een zoekmachine. Wekr vraagt van ZZP’ers uitsluitend om de essentiële gegevens in hun profiel in te voeren die nodig zijn om geselecteerd, gevonden en bereikt te kunnen worden. ZZP’ers worden daarom gevraagd om hun specifieke, vakinhoudelijke vaardigheden in te voeren. Dit zijn de zoektermen waarmee de zoekmachine van Wekr opdrachtgevers de mogelijkheid biedt om een, voor hun doe, gerichte selectie te kunnen maken uit de ZZP’ers die gevonden willen worden. Gegevens over opleidingen, ervaring en (voormalige) opdrachtgevers, worden niet gevraagd. Wekr biedt daarentegen de mogelijkheid om in het profiel van de ZZP’ers een weblink naar een sociale media profiel, E-portfolio, online cv of eigen website op te nemen waar dit soort cv-gegevens opgenomen kunnen worden en gemakkelijk door de ZZP’er actueel en up-to-date gehouden kunnen worden.

ZZP’ers die bepaalde gegevens niet openbaar willen maken, vullen betreffende vrije velden niet in. Indien het om een verplicht veld gaat, is het aanmaken en publiceren van een profiel niet mogelijk. Op verzoek kan Wekr ook zelf een gerichte zoekopdracht uitvoeren voor een opdrachtgever die ZZP-kandidaten zoekt.

Werkgevers

Wekr biedt werkgevers de mogelijkheid om werkzoekenden die zich bij Wekr geregistreerd hebben via vacatures te informeren over beschikbare banen dan wel werkzoekenden te vinden, te selecteren en te bereiken. Wekr heeft geen cv-databank maar biedt werkgevers alleen gerichte zoek -, en selectiemogelijkheden van bij Wekr geregistreerde werkzoekenden op basis van hun specifieke, vakinhoudelijke vaardigheden. Wekr gebruikt daarvoor een zoekmachine. Wekr vraagt van werkgevers uitsluitend om de essentiële gegevens in hun profiel in te voeren die nodig zijn om vacatures te kunnen plaatsen welke door werkzoekenden gevonden en geselecteerd kunnen worden waarna zij als werkgever door werkzoekenden bereikt kunnen worden en om werkzoekenden te kunnen vinden, selecteren, en bereiken. Werkgevers worden daarom gevraagd om hun contactgegevens in te voeren en, ter voorkoming van ‘spookvacatures’ (de onechte, onheuse vacatures die mogelijk door minder bonafide wervers geplaatst kunnen worden om gegevens van werkzoekenden te verzamelen) gegevens die hen traceerbaar als bonafide werkgever identificeren.

Opdrachtgevers

Wekr biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om ZZP’ers die zich bij Wekr geregistreerd hebben via opdrachtvacatures te informeren over beschikbare opdrachten dan wel ZZP’ers te vinden, te selecteren en te bereiken. Wekr heeft geen cv-databank maar biedt opdrachtgevers alleen gerichte zoek -, en selectiemogelijkheden van bij Wekr geregistreerde ZZP’ers op basis van hun specifieke, vakinhoudelijke vaardigheden. Wekr gebruikt daarvoor een zoekmachine. Wekr vraagt van opdrachtgevers uitsluitend om de essentiële gegevens in hun profiel in te voeren die nodig zijn om opdrachtenvacatures te kunnen plaatsen welke door ZZP’ers gevonden en geselecteerd kunnen worden waarna zij als opdrachtgever door de ZZP’ers bereikt kunnen worden en om ZZP’ers te kunnen vinden, selecteren, en bereiken. Opdrachtgevers worden daarom gevraagd om hun contactgegevens in te voeren en, ter voorkoming van ‘spookopdrachten’ (de onechte, onheuse opdrachten die mogelijk door minder bonafide opdrachtgevers geplaatst kunnen worden om gegevens van ZZP’ers te verzamelen) gegevens die hen traceerbaar als bonafide opdrachtgever identificeren.

Professionele arbeidsmarktpartijen

Wekr biedt professionele arbeidsmarktpartijen de mogelijkheid tot een eigen webpagina op haar web platform in de rubriek ‘arbeidsmarktorganisaties’. Met deze webpagina kunnen professionele arbeidsmarktpartijen zich kenbaar maken aan de bezoekers van Wekr met de bedoeling dat deze bezoekers naar wens contact met hen kunnen opnemen. Het beheer van deze webpagina’s wordt door Wekr uitgevoerd op verzoek van de professionele arbeidsmarktpartijen die dit wensen. Wekr vraagt van professionele arbeidsmarktpartijen die een eigen webpagina op het platform van Wekr geplaatst willen zien om hun contactgegevens en de essentiële gegevens die nodig zijn om eenmalig te verifiëren dat het bonafide arbeidsmarktpartijen betreft. Wekr bewaart deze gegevens niet en beheerd alleen de webpagina’s van de betreffende professionele arbeidsmarktpartijen met de gegevens zoals zij die daarop geplaatst wensen. Professionele arbeidsmarktpartijen kunnen Wekr\verzoeken om de gegevens op hun eigen webpagina op Wekr te wijzigen of te verwijderen. In geval van een wijzigingsverzoek met betrekking tot de gegevens van professionele arbeidsmarktpartijen behoudt Wekr zich het recht voor van verificatie van de identiteit van de verzoeker en van een maand verwerkingstijd. In geval van een verwijderingsverzoek met betrekking tot de gegevens van professionele arbeidsmarktpartijen behoudt Wekr zich het recht voor van verificatie van de identiteit van de verzoeker en van veertien dagen verwerkingstijd.

Overige arbeidsmarkt belanghebbenden

Wekr biedt overige arbeidsmarkt belanghebbenden de mogelijkheid tot een eigen webpagina op haar web platform in de rubriek ‘arbeidsmarktorganisaties’. Met deze webpagina kunnen gouvernementele-, politieke-, onderzoeks-, en educatieve organisaties alsmede media, opiniemakers e.d. zich als arbeidsmarkt belanghebbenden met hun werk kenbaar maken aan de bezoekers van Wekr met de bedoeling dat deze bezoekers naar wens contact met hen kunnen opnemen. Het beheer van deze webpagina’s wordt door Wekr uitgevoerd op verzoek van de arbeidsmarkt belanghebbenden die dit wensen. Wekr vraagt van deze arbeidsmarkt belanghebbenden die een eigen webpagina op het platform van Wekr geplaatst willen zien om hun contactgegevens en de essentiële gegevens die nodig zijn om te verifiëren dat het bonafide partijen betreft met een kennelijk belang in de arbeidsmarkt. Wekr bewaart deze gegevens niet en beheerd alleen de webpagina’s van de betreffende arbeidsmarkt belanghebbenden met de gegevens zoals zij die daarop geplaatst wensen. Deze arbeidsmarkt belanghebbenden kunnen Wekr verzoeken om de gegevens op hun eigen webpagina op Wekr te wijzigen of te verwijderen. In geval van een wijzigingsverzoek met betrekking tot de gegevens van arbeidsmarkt belanghebbenden, behoudt Wekr zich het recht voor van verificatie van de identiteit van de verzoeker en van een maand verwerkingstijd. In geval van een verwijderingsverzoek met betrekking tot de gegevens van een arbeidsmarkt belanghebbende behoudt Wekr zich het recht voor van verificatie van de identiteit van de verzoeker en van veertien dagen verwerkingstijd.

Event organisatoren

Wekr biedt organisatoren van arbeidsmarkt gerelateerde events de mogelijkheid om hun events kenbaar te maken aan de bezoekers van Wekr met de bedoeling dat bezoekers van Wekr zich voor deze events kunnen aanmelden c.q. inschrijven c.q. met de event organisator contact kunnen opnemen. Het beheer van de agenda items wordt door Wekr uitgevoerd op verzoek van event organisatoren die dit wensen. Wekr vraagt van event organisatoren die hun event in de agenda op het platform van Wekr aangekondigd willen zien om hun contactgegevens en de essentiële gegevens die nodig zijn om eenmalig te verifiëren dat het bonafide event organisatoren betreft. Wekr bewaart deze gegevens niet en beheerd alleen de agendavermelding van de betreffende event organisatoren met de gegevens zoals zij die daarop geplaatst wensen. Event organisatoren kunnen Wekr verzoeken om de agendagegevens van hun events op Wekr te wijzigen of te verwijderen. In geval van een wijzigingsverzoek van gegevens van professionele arbeidsmarktpartijen behoudt Wekr zich het recht voor van een maand verwerkingstijd. In geval van een verwijderingsverzoek van gegevens van professionele arbeidsmarktpartijen behoudt Wekr zich het recht voor van verificatie van de identiteit van de verzoeker en van veertien dagen verwerkingstijd.

Wat doet Wekr met gegevens

Wekr maakt de gegevens van werkzoekenden en ZZP’ers beschikbaar voor werkgevers en opdrachtgevers die medewerkers of opdrachtnemers zoeken, omdat deze gegevens met deze bedoeling door werkzoekenden en ZZP’ers in de database van Wekr ingevoerd worden. Wekr maakt de gegevens van werkgevers en opdrachtgevers beschikbaar voor werkzoekenden en ZZP'ers die een banen, werk of opdrachten zoeken, omdat deze gegevens met deze bedoeling door werkgevers en opdrachtgevers in de database van Wekr ingevoerd worden. Een werkzoekende bijvoorbeeld, voert gegevens in waarmee hij of zij zich vindbaar en bereikbaar wil maken en geselecteerd wil door werkgevers. Een ZZP’er bijvoorbeeld, voert gegevens in waarmee hij of zij vindbaar en bereikbaar wil worden en door opdrachtgevers geselecteerd kan worden voor opdrachten. Een werkgever bijvoorbeeld, voert zijn gegevens in zodat hij als bonafide werkgever geïdentificeerd kan worden, vacatures kan plaatsen om werkzoekenden te informeren over werkaanbod en werkzoekenden kan vinden, selecteren en bereiken. Een opdrachtgever bijvoorbeeld, voert gegevens in zodat hij als bonafide opdrachtgever geïdentificeerd kan worden, opdrachtenvacatures kan plaatsen om ZZP’ers te informeren over opdrachten aanbod en ZZP’ers kan vinden, selecteren en bereiken.

Het beheer van gegevens op Wekr.nl

Wekr beheert of bewerkt in principe geen adresgegevens van werkzoekenden, ZZP’ers, werkgevers en opdrachtgevers, dat doen de werkzoekenden, ZZP’ers, werkgevers en opdrachtgevers zelf. Wekr heeft geen andere database met gegevens dan de database op Wekr. Deze database wordt gehost en beveiligd door Yourhosting.nl met wie Wekr een verwerkersovereenkomst heeft. Wekr doet alles wat binnen haar mogelijkheden ligt om de database die ze haar bezoekers en gebruikers aanbiedt en waarin haar bezoekers en gebruikers hun gegevens opslaan zo veilig mogelijk te maken.

Werkzoekenden, ZZP’ers, werkgevers en opdrachtgevers kunnen met een eigen wachtwoord een eigen profiel aanmaken op Wekr.nl. Dat profiel blijft in hun eigen beheer. Werkzoekenden, ZZP’ers, werkgevers en opdrachtgevers kunnen hun eigen gegevens volledig zelf beheren en verwijderen. In geval van verlies of vergeten van hun wachtwoord kunnen werkzoekenden en ZZP’ers zelf een nieuw wachtwoord aanmaken. Indien gewenst varanderen of verwijderen werkzoekenden, ZZP’ers, werkgevers en opdrachtgevers hun gegevens of hun volledige profiel van Wekr.nl. Na verwijdering van een profiel door een werkzoekende, ZZP'er, werkgever of opdrachtgever, blijven in de database van Wekr geen gegevens achter die naar de respectievelijke oorspronkelijke werkzoekende, ZZP'er, werkgever of opdrachtgever van dat profiel te herleiden zijn.

Op verzoek, maar alleen wanneer het een betreffende werkzoekende, ZZP’er, werkgever of opdrachtgever zelf niet lukt om diens profiel te verwijderen, alsmede onder voorbehoud van verificatie van de identiteit van de verzoeker kan Wekr een profiel verwijderen. Wekr zal een dergelijk verzoek zo snel mogelijk uitvoeren, maar behoudt zich hiertoe het recht voor van 14 dagen verwerkingstijd. In geval van verwijdering worden de gegevens altijd definitief uit de database van Wekr.nl verwijdert.

Ter bewaking van de kwaliteit van de gegevens hebben de profielen van werkzoekenden en ZZP’ers een bepaalde geldigheidsduur. Werkzoekenden en ZZP’ers dienen regelmatig te controleren en te verifiëren of hun profielen nog actueel en up-to-date zijn en moet hun profiel dan ook opnieuw activeren. Werkzoekenden en ZZP’ers krijgen automatisch per E-mail een aankondigingsbericht en een herinnering van het systeem van Wekr wanneer hun profiel geactualiseerd dient te worden. Indien werkzoekenden en ZZP’ers, ondanks bericht en herinnering nalaten hun profiel te actualiseren wordt is hun profiel automatisch niet meer toegankelijk voor werkgevers en opdrachtgevers. De gegevens van werkzoekenden en ZZP’ers die hun profiel niet tijdig actualiseren blijven dan nog wel in de database van Wekr opgenomen en kunnen in principe alleen door de werkzoekenden of ZZP’ers zelf geactualiseerd of verwijderd worden. Op verzoek van een werkzoekende of een ZZP’er kan Wekr zijn of haar profiel verwijderen of een nieuw tijdelijk wachtwoord aanmaken dat door de werkzoekende of ZZP’er zelf aangepast kan worden. Wekr zal een dergelijk verzoek zo snel mogelijk uitvoeren, maar behoud zich het recht voor van 14 dagen verwerkingstijd om het profiel van een werkzoekende of ZZP’er te verwijderen of een nieuw, tijdelijk wachtwoord aan te maken.

De gegevens van de profielen van werkzoekenden, ZZP’ers, werkgevers en opdrachtgevers zijn alleen voor derden zichtbaar in gevallen waarbij werkzoekenden, ZZP’ers, werkgevers of opdrachtgevers expliciet (middels een vinkje dat zij gevonden willen worden) aangeven dat hun gegevens openbaar gemaakt kunnen worden op Wekr. In dat geval zijn die gegevens alleen beschikbaar voor bezoekers van Wekr die een eigen profiel hebben aangemaakt en akkoord zijn gegaan met de Algemene Voorwaarden van Wekr. In die Algemene Voorwaarden staat aangegeven dat werkgevers en opdrachtgevers de gegevens uit profielen van werkzoekenden en ZZP’ers alleen en uitsluitend mogen gebruiken voor een eigen zoekopdracht en dat de gegevens niet verstrekt mogen worden aan derden.

Wat doet Wekr niet met gegevens

Wekr beheert of bewerkt geen adresgegevens van werkzoekenden, ZZP’ers, werkgevers of opdrachtgevers, dat doen de werkzoekenden, ZZP’ers, werkgevers en opdrachtgevers zelf.

Wat als het privacybeleid van Wekr wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op https://www.wekr.nl. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 mei 2018.