Wekr gaat ethisch te werk

 • Geen onware informatie zoals verlopen profielen, spookvacatures en gekopieerde vacatures
 • Mensen zijn geen producten!
 • Kosteloos = niet gratis! Betaal met correcte informatie. Misbruikers zetten zichzelf buitenspel.
 • Ook kosteloos ingeschreven werkzoekenden hebben klantrechten
 • Meldpunt voor onjuiste informatie op haar platform door gebruikers
 • Maatregelen bij plaatsing van onware informatie door gebruikers
 • Wekr werkt transparant, staat open voor kritiek en laat zich aanspreken op haar eigen werkwijze

Slimme benadering voor werkzoekenden en ZZP-ers

 • Een banenplatform waarin het uploaden van een cv niet nodig is!
 • Direct overzicht en beheer van geselecteerde vacatures en/of opdrachten
 • Slimme Pro abonnementen voor betere profilering, actiedeelname en meer rechten

Slimme benadering voor werkgevers en recruiters

 • Betaalbaar vacatures plaatsen en opdrachten uitzetten
 • Betrouwbare, accurate kandidaat profielen
 • Snelle selectie van beschikbare kandidaten
 • Direct contactgegevens van kandidaten
 • Overzicht en beheer van geselecteerde kandidaten per vacature
 • Uw activiteiten in onze activiteitenkalender
 • Exposure als recruiter of werkgever

Compleet voor iedereen

 • Weten wat er speelt op de arbeidsmarkt
 • Gunstige advertentiemogelijkheden
 • Opinies van deskundigen
 • Klachtenregeling

U staat centraal

Wekr is hèt platform van de arbeidsmarktcommunity. U staat daarin centraal!

Vind de informatie die u zoekt en vind partijen om u mee te verbinden.

Ervaar wat anderen vinden, reageer op andere bezoekers, leer van ervaringsdeskundigen, discussiëer en geeft uw mening.

Visie

De werking van de arbeidsmarkt kan veel beter. Marktpartijen nemen meer en meer de plaats in van de overheid en doen dit goed. Werkzoekende organiseren zich steeds beter en vormen allengs een groep om rekening mee te houden als gesprekspartner

Vertrouwen op de juistheid van informatie

Arbeidsmarktpartijen zijn afhankelijk van elkaar voor het verkrijgen van correcte, actuele informatie. De huidige arbeidsmarkt wordt in haar werking gehinderd door informatiegebrek en desinformatie.

Openheid van informatie

Om vertrouwen te bewerkstelligen en een einde te maken aan het informatiegebrek in de markt moeten arbeidsmarktpartijen zich committeren aan correct gedrag. Werknemers hebben feitelijk maar een enkel, eenduidig cv en een vacature is alleen een vacature wanneer het een echte baan betreft.

Commitment

Alleen betrouwbare arbeidsmarktpartijen die betrouwbare, accurate informatie leveren hebben op termijn bestaansrecht. Cv varianten en spookvacatures hebben geen bestaansrecht in de arbeidsmarkt van de toekomst. Arbeidsmarktpartijen die een goede werking van de arbeidsmarkt nastreven moeten afstand nemen van methodes en partijen die desinformatie verspreiden. Dit afstand nemen past in het maatschappelijk verantwoord ondernemen en is de enige ethisch en maatschappelijk verantwoorde weg!

Samenwerking

Samenwerking is de sleutel tot verdere ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Werkgevers hebben daarbij het primaat, direct gevolgd door professionele -, en ideële arbeidsmarktorganisaties. Overheden kunnen als belanghebbenden niet achterblijven, evenals semi-overgheden zoals het UWV. Het is belangrijk dat deze partijen met ekaar in verbinding gaan en correct en volgens 'goed koopmanschap' samenwerken. Vertrouwen, openheid en committering zijn de sleutelwoorden voor deze kwaliteitsslag. Ook werkzoekenden dienen in dit verbeterproces actief betrokken te worden.

Missie

Wekr biedt informatieuitwisselingsmogelijkheden tussen haar gebruikers en dringt daarbij aan op betrouwbaarheid. Wekr biedt samenwerkingsfacilliteiten voor arbeidsmarktpartijen.