Heeft u klachten over een vacature, een kandidatenprofiel of andere zaken dan horen wij dat graag. Wekr staat open voor verbetering van haar diensten en beschouwd klachten als advies van haar gebruikers.

Hoe is de klachtenprocedure?

  • Na indiening van uw klacht wordt deze geregistreerd en krijgt binnen enkele dagen bericht van ontvangst;
  • Uw klacht wordt intern doorgegeven aan de medewerker die deze klacht zal behandelen;
  • Deze behandelaar zoekt uit wat de aard van de klacht is en neemt zo nodig maatregelen;
  • U krijgt binnen drie weken bericht wat er met uw klacht is gedaan en wat het resultaat is.