Bron: Nieuwsbrief Fameus juli 2018

Op dinsdag 26 juni vond een werksessie plaats, gericht op deelname van kwetsbare groepen aan de arbeidsmarkt. FAM! heeft samen met de partners COS Limburg, Baandomein en Schakel BV deze werksessie georganiseerd met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de gemeentelijke overheid en intermediairs met in hun achterban de ‘Nuggers/onbenut arbeidspotentieel’ (herintredende vrouwen, jongeren en 45-plussers die langdurig zonder werk zijn). Dit is een onderdeel van activiteiten die gericht zijn op groter arbeidsdeelname van groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt.