Geplaatst op: 09-02-2018

Bron: UWV

Veel mensen met een arbeidsbeperking kunnen zonder hulp niet meedoen op de arbeidsmarkt. Ook met behulp van de banenafspraak en werkgeverssubsidies blijft de kloof tussen beperkte en niet beperkte mensen groot in Nederland. Waar blijft die inclusieve arbeidsmarkt? Lees de volledige column van Anneke van der Giezen...

Anneke van der Giezen is Programmacoördniator ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.