door Pieter Penninkhof

Voorbeeld: junk wordt wakker en heeft zeer snel zijn drugs nodig. Welke dat zijn, is niet relevant voor mijn blog. Wat doet die persoon wanneer hij/zij geen criminele activiteiten ontplooid? Bedelen voor wat geld om zodoende de verslaving te financieren waarop, heel vaak als reactie de uitspraak van voorbijgangers is: ‘’ Ga er lekker zelf voor werken’’ Maar de junk moet wel bedelen anders wordt ie gek van ontwenningsverschijnselen. Een zeer bekend straatbeeld in elke grote stad op deze planeet.

Waarom dit uitstapje naar de verslavingszorg, daar ik normaliter schrijf over de Nederlandse arbeidsmarkt op deze website? Ik maak deze keer een vergelijking met de oproep van de werkgevers inzake het “tekort” aan technisch geschoold personeel en de verslaving van een junkie. Beiden zijn zelf gecreëerde problemen en dat is het principe wat ik aanhaal.

Nieuwsuur besteedde op 15 mei 2017 een TV item waarbij men (lees: werkgevers en technische universiteiten) bedelen om 80 (!) mio euro, zodat de laatste de toestroom aan studenten kan opvangen en de werkgevers hun “verslaving” aan jong en technisch geschoold personeel kunnen bevredigen. Er is namelijk een schreeuwend tekort aan dit type medewerkers en er zijn reeds situaties waarbij werk naar het buitenland uitbesteed moet worden omdat hier geen mensen zijn die het werk kunnen doen. Goh, mijn vraag daarop is: ‘’sinds wanneer is een werkgever rouwig om het feit dat werk naar het buitenland uitbesteed moet worden?’’ Ik kan mij tijden herinneren dat het de normaalste zaak van de wereld was en de Nederlandse werknemer het ‘’heen en weer’’ kon krijgen.

Maar goed, terugkomend op de “wens van 80 mio” van werkgevers en technische universiteiten. Het is naar mijn stellige overtuiging een zelfgecreëerd probleem zoals ook bij de junk met o.a. als verschil, de laatste wenst drugs, en werkgevers wensen niet alleen technisch personeel, liefst ook onder de 25 jaar, en met een treinlading aan werkervaring. De 80 mio? De Overheid en daarachteraan de belastingbetaler mag hiervoor de rekening oppakken. En dat terwijl er nu ruim 1 miljoen structurele werklozen zijn die simpelweg niet meer aan de bak komen omdat die boven een bepaalde leeftijd zijn, maar wel dijkers van een CV's bezitten.

De werkgevers blijven de eisen aan personeel structureel hoog zetten. Ik heb reeds eerder geschreven dat werknemers het door hebben dat leven lang leren een must is maar de werkgevers het simpelweg verdommen om ouderen aan te nemen laat staan hun aan de broodnodige werkervaring te “helpen”. Maar niet alleen deze houding heeft een structurele tekort aan personeel gecreëerd.

In het niet verre verleden hebben werkgevers massaal mensen aangenomen die een zeer vage studie zoals vrijetijdsmanagment of psychologie hadden gedaan en daar posities op kregen waarvoor men niet was opgeleid. Als mensen met een dergelijke studie aan het werk konden komen, ben ik ervan overtuigd dat zij meer dan genoeg in huis hebben voor een technische positie. Kort door de bocht? Mijn retorische vraag is: waarom werden die mensen dan wel op dergelijke posities geparachuteerd? Tip: kijk eens bij een uitzendbureau en/of bemiddelaar naar de achtergrond van de betreffende consultant. Niet raar kijken als er zelfs wellicht Egyptologen tussen zitten! U zal verbaasd zijn.

Uiteraard kan het huidige demissionaire kabinet zich op de borst slaan met de opmerking dat de werkloosheid gedaald is tot ongeveer 5% en de economie groeit waarbij zelfs het UWV meldt dat de banen voor het oprapen liggen. Daarbij vermeld men echter niet dat het percentage bijstand aanvragen en toekenningen is gestegen en dat ondanks stijging van vacatures.

Ik ben van mening dat dit probleem al jaren geleden bekend was en daarom geen probleem voor de staat, maar iets dat de werkgevers zelf mogen/moeten oplossen. Ook omdat ik mijzelf beschouw als een uiterst klassiek Liberaal die tegen elke vorm van staatsinmenging is en dit niet als een staatsprobleem zie. Als het inderdaad waar is dat de economie zo groeit zoals het UWV en het demissionaire kabinet melden, is mijn oplossing heel simpel en effectief: Zoek je personeel? Alle kosten zijn voor jezelf!

Pieter Penninkhof

Oprichter publicist en actief blogger
De Ruiters van het Liberalisme is een persoonlijke blog en op eigen initiatief dat het (conservatieve) liberalisme een warm hart toedraagt, maar helemaal losstaat van welke politieke partij dan ook. Vanwege deze onafhankelijkheid zijn (gast)schrijvers ook in staat om ongehinderd hun eigen mening te geven op diverse situaties en dit vanuit een persoonlijk (conservatief) liberale of andere politieke/levensovertuiging.

Alle Bloggers van De Ruiters van het Liberalisme schrijven op eigen titel en verder wordt de polemiek niet geschuwd.

Pieter op LinkedIn