Er gaat een griepgolf door Nederland en het regent ziekmeldingen. Nou zal het bij de meeste ziekmeldingen gaan om gewoon de griep of griepverschijnselen. Maar ja, je moet je wel ziekmelden bij je baas. En wat mag de werkgever dan wel of niet vragen of weten?

De werkgever mag niet vragen wat je hebt. Ook al vertel je uit jezelf wat je mankeert, dan mag hij dat niet registreren.

Wat mag de werkgever dan wel vragen:

  • het telefoonnummer en het adres waar je bent tijdens je ziekte
  • hoe lang je denkt ziek te zijn
  • geplande afspraken en werkzaamheden.

Daarnaast mag de werkgever ook vragen of:

  • je onder een vangnetbepaling valt
  • je ziek bent vanwege een ongeluk op het werk
  • je een verkeersongeluk hebt gehad waarvoor iemand anders aansprakelijk is.

Ook al toont je werkgever belangstelling en sympathie door te vragen wat je mankeert, je bent niet verplicht hierop te antwoorden.

Meer weten hierover, neem dan nu contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.

Dit is de twee-wekelijkse blog van Juriste Helmi van Bergen van bureau Juridiqua.

Helmi van Bergen is eigenaar van juridisch adviesbureau 'Juridiqua' dat bedrijven, organisaties en ZZP'ers juridisch adviseert rondom Kwaliteitszorg, Administratieve Organisatie en Procesbeschrijving, zowel in de profitsector alsook in de non-profitsector. Helmi werkt vanuit uitgebreide ervaring en diverse opleidingen en cursussen in administratieve organisatie en
juridische kwaliteitszorg.