door Huib van der Horst

Wie behartigen de belangen van deze groep? Wie lobbyen er eigenlijk voor de meer dan 1 miljoen werkzoekenden? Er schiet me niet gauw iets te binnen, de vakbonden misschien, andere kleine regionale clubs? Dit is toch onbestaanbaar en ondenkbaar in de huidige tijd! Zijn de politieke partijen niet geïnteresseerd in de werkzoekende en zijn problematiek? Het is toch verkiezingstijd, er moeten toch stemmers gemobiliseerd worden.

Stel dat men op een partij stemt die vriendelijk is voor werkzoekenden, een niet onbelangrijk potentieel aan stemmen en Kamerzetels zijn er te verdienen. Werkzoekenden willen graag hun stem uitbrengen op een partij die hen het meest aanspreekt, als blijk van waardering voor het luisteren naar hun zorgen, wensen en behoeftes. Gerichte oplossingen aanbiedend voor het grote werkzoekende vraagstuk. De mensen zijn er niet voor de politiek, maar de politiek is er voor de mensen.

Politiek geïnteresseerde werkzoekenden, stemmen vaak op partijen die niet zo geïnteresseerd zijn in werkzoekenden. Werkzoekenden willen dat de rechtse- en middenpartijen ook hun belangen vertegenwoordigen, helaas is dit niet altijd het geval. De linkerzijde van het politieke spectrum biedt misschien enige hoop, voor vele is dit een stap te ver. Een drie dubbel dilemma , dat alle partijen niet ten goede komt. Ligt hier voor de politiek en de werkzoekenden een gezamenlijke en uitdagende taak?

Wordt het niet de hoogste tijd, dat er een platform komt die al dit soort zaken helder verwoordt en onder de aandacht brengt. Een platform, voor en door werkzoekenden, om een tegenwicht te bewerkstelligen en duidelijkheid te scheppen naar de politiek en de samenleving toe. Talenten, kennis, kunde, ideeën en ervaring genoeg onder de werkzoekenden, die in discussie- en werkgroepen al brainstormend inventariseren waar het om gaat, waar ze voor staan en wat er veranderd kan worden en dit verder communiceren.

Wie gaat dat organiseren, jij Hedzer? Je hebt een goede organisatie met vele leden, het is makkelijk te managen in eerste instantie en hoeft niet veel te kosten. Met de moderne media is het goed communiceren en een groep enthousiastelingen om dit uit te voeren moet toch te vinden zijn. De werkloosheid is veel te hoog, dat is niet van de laatste tijd. Er bestaat al tientallen jaren een chronisch te kort aan banen, daar moet maar eens verandering in komen.


Werkzoekend?

Maak een Wekr profiel aan

Huib van der Horst

Huib is sociale vernieuwer. Hij zet zich in voor daadwerkelijke veranderingen binnen de werk-
loosheidsproblematiek in Nederland. Hij ontwikkelt ideeën, buiten de traditionele paden en heeft speciale aandacht voor werkzoekende 50-plussers. Huib zoekt nog medestanders om ideeën uit te werken.

Huib op LinkedIn