In elk mensenleven komen situaties voor waar voor de werknemer een andere invulling van de werktijd wenselijk is. Zoals bijvoorbeeld het krijgen van kinderen of het naar school gaan van kinderen.

De werknemer kan dan een beroep doen op de Wet flexibel werken. Daarbij kan de werknemer de werkgever verzoeken om de arbeidsduur, de werktijden en/of de arbeidsplaats aan te passen. Het kan zijn dat de werknemer een andere verdeling wil van het aantal uren dat hij werkt. Bijvoorbeeld in plaats van 5 keer 8 uur naar 4 keer 9 uur.

Ook kan de werknemer meer of minder uren willen werken of een of twee dagen willen thuiswerken.

Een medewerker, die dit wil, zal dit aan zijn werkgever moeten vragen. Hiervoor moet de werknemer:

  • minstens een half jaar in dienst zijn
  • de aanvraag minstens twee maanden doen voor het beoogd tijdstip van ingang
  • aangeven wat de aard en de aanvang van de gewenste wijziging moet zijn; met andere woorden de werknemer moet aangeven het aantal uren, de indeling van de uren over de dagen.

De werkgever mag dit weigeren, maar alleen als zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.

Uiteraard dient de werkgever met de werknemer over dit verzoek te overleggen en de werkgever moet hierover een maand voor het beoogde tijdstip van ingang beslissen.

Laat hij dit na dan wordt de arbeidsduur, de arbeidsplaats of de werktijd aangepast volgens het verzoek van de werknemer.

Werk en privé in balans brengen hoeft niet alleen van de werknemer te komen.

Meer weten hierover, neem dan nu contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387 of via 06-13624614.

helmi_van_bergen.403x0-is.jpg

Dit is de twee-wekelijkse blog van Juriste Helmi van Bergen van bureau Juridiqua.

Helmi van Bergen is eigenaar van juridisch adviesbureau 'Juridiqua' dat bedrijven, organisaties en ZZP'ers juridisch adviseert rondom Kwaliteitszorg, Administratieve Organisatie en Procesbeschrijving, zowel in de profitsector alsook in de non-profitsector. Helmi werkt vanuit uitgebreide ervaring en diverse opleidingen en cursussen in administratieve organisatie en juridische kwaliteitszorg.