door Hedzer Kooistra

Met VVD en CDA gaan werkzoekenden harde tijden tegemoet

Een tegenprestatie het hoogst haalbare?

We krijgen een kabinet waar VVD en CDA een grote stempel op het beleid gaan drukken. D66 zal zeker aanschuiven en de vierde partij is of CU of GroenLinks. Het probleem zit hem niet alleen in het feit dat VVD en CDA weinig compassie hebben met uitkeringstrekkers. Het probleem is dat het zeer sterke onderhandelaars zijn. Hun onderhandelingskracht gaat heel veel bepalen. D66 heeft dat in het verleden al mogen ervaren. VVD en CDA zien simpelweg geen werkwilligen. Ze zien uitkeringstrekkers. Een tegenprestatie is voor hun een goede oplossing om mensen te activeren. D66 toont meer compassie, maar de CU heeft het ook over een tegenprestatie en Groen Links blijft uiteindelijk de minderheid als ze in dit kabinet stappen. Ik ben behoorlijk pessimistisch. Voor langdurig werkzoekenden wacht er niet veel meer dan de tegenprestatie. Werken zonder loon zal uiteindelijk de normaalste zaak van de wereld worden.

We weten niet eens hoeveel werkzoekenden er zijn

We zagen al dat de politiek er niet eens belang aan hechtte om het exacte aantal werkzoekenden vast te stellen. Of om zich af te vragen hoeveel mensen nu precies getroffen zijn door de crisis en verder moeten met een veel lager inkomen. Ik denk dat er tussen de 3 en de 4 miljoen gezinnen financieel getroffen zijn. ‘Wie harde cijfers heeft, mag me tegenspreken.’ Ik ga uit van cijfers van UWV. Er kwamen 8 jaar lang, elk jaar 500.000 WW’ers bij. Ok, en deel van hen zal in die tijd wel voor de tweede keer ingestroomd zijn. Ik ga verder uit van de stelling van FNV, dat alle mensen die weten te ontsnappen aan de WW, een baan met een lager inkomen accepteren. Er zijn geen signalen dat dat inkomen weer opgetrokken wordt naar het niveau van voor het eerste ontslag.

Rob Mes, Wekr, de Broekriem en de Social Carrousel kunnen het niet alleen

Ik ben geen pessimist. Althans, nooit voor lang. Ik denk graag in omkeringen. Er is ook een groot voordeel. Werkzoekenden moeten het zelf doen en dat is goed. We zien een sterk initiatief als De Broekriem. Een mooie grassroot beweging. Ik wil dat nog maar eens onderstrepen. En uiteraard wil ik er zelf Wekr en de Social Carrousel naast zetten. Ook onze initiatieven gaan uit van de eigen kracht van al die werkzoekenden. We kennen de megaverbinder Rob Mes. Hij verricht enorm veel werk en heeft bijzondere resultaten behaald. Maar, ook bij Rob zijn het, net als bij Wekr en de Social Carrousel, allemaal onbetaalde uren. Die paar mensen die iets doen, zijn een te zwakke basis om de hoop van een miljoen werkzoekenden op te bouwen.

Een kamerbrede denkomslag voor werkzoekenden?

De vraag is: ‘Hoe nu verder’? Van de PVV hoef je als werkzoekende niets te verwachten. Wat gaan Groen Links, SP en PvdA doen? Ze bezetten samen met Partij voor de Dieren ongeveer een derde van de Tweede Kamer. Gaat het hun lukken om een denkomslag te genereren voor hoe om te gaan met mensen die willen werken? Daarom Wekr heeft met haar campagne ingezet op een kamerbrede denkomslag. Het is ons niet gelukt om veel handtekeningen onder het manifest voor werkzoekenden te krijgen. Het valt niet mee om politici in hun eigen campagne te bereiken. We wisten dat het moeilijk zou worden. Maar, wat veel zuurder is; de petitie voor een eerlijke behandeling van werkzoekenden is máár 782 keer ondertekend. Dat idioot lage aantal is voor de politiek een mooi signaal om de werkzoekenden verder te negeren. En toch ligt daar de sleutel. Grote groepen die zich organiseren weten de politiek te bereiken. En dat lobbyen werkt, tonen de vakbonden aan. Ze verliezen weliswaar leden, maar de positie die ze bevochten hebben, raken ze niet zomaar kwijt.

Wie moet de kar trekken voor werkzoekenden?

We laten de petitie nog even online staan. De formatie is nog niet rond en er is nog geen regeerakkoord. De kansen voor de werkzoekenden zijn niet verkeken. De vraag is nu wie de kar moet trekken. Ik durf zonder overleg te stellen dat Rob Mes zijn netwerk wil blijven inzetten. Dat geldt ook zeker voor de bloggers die stukken geschreven hebben en de berichten van Wekr actief gedeeld hebben. Ook ik wil met digitale netwerk in blijven zetten. Maar, ik ga me nu weer meer toeleggen op trainingen. Ik heb na deze campagne dringend behoefte aan het werken met mensen waarmee ik gewone echte directe interactie kan hebben.

Wat willen de werkzoekenden doen?

Ik wil afsluiten met de oproep aan de werkzoekenden. Geef aan wat je wil gaan doen. Of geef aan hoe dingen anders moeten en hoe jij gaat bijspringen. Wekr wil je graag ondersteunen.