door Hedzer Kooistra

De behoeften van werkzoekenden in de piramide van Maslow

Ineens viel het spreekwoordelijke kwartje. Een werkzoekende vecht een interne strijd. Een strijd om voorrang. Het is een strijd die de bovenste punt van de piramide van Maslow en de onderste laag in de basis met elkaar strijden. Die strijd kan je helemaal gek maken. En dat komt omdat je de behoeften uit die twee lagen maar moeilijk kan scheiden. Het is een strijd die veel energie kost.

Stress, strijd en overleven

In de basislaag van de piramide ben je aan het overleven. Je moet knokken om op korte termijn een boterham op tafel te brengen. En je moet die stress van een groeiend gat in je cv overleven. Stress die versterkt wordt door die strijd om te voldoen aan de ‘wensen’ van de uitkeringsinstanties.

Stress en energielekken

In de onderste laag is er ook nog eens de stress om niet in een gemene valkuil te stappen. De stress en het leven van onbetaalde rekening naar onbetaalde rekening, zorgt voor domme beslissingen. Beslissingen om nu te overleven, liggen meestal niet op één lijn met de hogere doelen uit de top van de piramide van Maslow. Je weet het. Je voelt het, maar je hebt de grootste moeite om die grote lijn te blijven zien. Het gevecht tegen de ontmoediging kost je steeds meer energie.

Je hogere 'ik' in de top van de piramide

In de top van de piramide zien we de behoefte om jezelf te verwerkelijken. Daar zitten je lange termijn doelen, je dromen en die droombaan. Daar zitten de bevredigers, de uitdagingen en de ambities. Dat is waar jouw hogere ‘ik’ zit.

Kiezen of beiden doen?

Waar moet je nu voor kiezen? Voor oplossingen op de korte termijn of voor je ambities die je verder brengen en je meer voldoening zullen brengen? Het is een ontzettende open deur die ik nu intrap, maarrr… ‘Je moet beiden doen’. Er moet nú brood op de plank. En je hebt die korte klussen nodig om interessant te blijven voor die werkgever. En je moet dus je dromen en ambities blijven najagen. Dat is bijna niet te doen, maar het moet omdat het niet mensen eigen is om te blijven hangen in een strijd om boterhammen. Het moet ook, omdat je het verdient. En je verdient het omdat je een mens bent, die net als ieder ander dromen en ambities mag hebben.

Ambities en tijdelijk werk op één lijn

Ik kan makkelijk bepleiten dat je beiden moet doen, maar moet er meteen bij zeggen dat het niet goed is om het tegelijk te doen. Dat doen werkenden ook niet. Misschien moet je die ambities scherp zien te krijgen en dan kijken wat je wil doen om daar te komen. Je kunt je tijdelijke banen en vrijwilligerswerk er zelfs op afstemmen.

Toevallig sluit het aan bij het zoekgedrag van werkgevers

De grap is dat als je een heldere scheiding aanbrengt tussen de ambities die horen bij de zelfverwerkelijking enerzijds en de korte termijn die horen bij de het overleven in de basis van de piramide van Maslow, dat je ook ineens het onderscheid ziet tussen hoe veel werkgevers zoeken naar personeel op LinkedIn en hoe werkzoekenden zich presenteren op dat nieuwe medium. Die werkgevers zoeken naar kandidaten die morgen een bepaalde taak kunnen uitvoeren. Ze zoeken niet op ambities. Jouw ambities boven in de piramide, bieden onvoldoende houvast om te bepalen of je morgen de gevraagde taken kunt uitvoeren. Ze zoeken naar die vaardigheden die jij juist zou kunnen inzetten om snel brood op de plank te krijgen.

Scheiden geeft energie en vergroot je kansen. Veel succes met de scheiding.

Je zult de beide zoektochten bij tijd en wijle moeten scheiden om een energieleg te voorkomen en zicht te houden op jouw toekomst.

Lees ook: Kleine kans op die droombaan via LinkedIn


Hedzer Kooistra van Wekr en de Social Carrousel

Een werkzoekende is op de arbeidsmarkt een gelijkwaardige partij. Gelijkwaardig aan die werkgever en gelijkwaardig aan die recruiter. Realiseer jij je dat je op die markt beweegt? Bedenk dan goed dat je iets wil met die andere partij. Sluit jouw verhaal aan bij die andere partij? Weet jij wat het probleem is van die werkgever en kun je een oplossing bieden? Met Wekr willen we helpen door de inhoudelijke vaardigheden uit de werkzoekenden te trekken, in de vorm waarin de recruiters en de werkgevers ze gebruiken. Wil je de werkzoekenden helpen, dan moet je vooral de werkgever helpen.