door Hedzer Kooistra

Werkgevers hebben mensen nodig

De economie trekt aan. Werkgevers kunnen steeds minder hopen op dat schaap met vijf poten en ze realiseren zich gelukkig steeds meer dat een schaap met vier poten en zelfs een schaap met een houten poot net zoveel wol geeft. Zo zullen ook de opdrachten aan recruiters anders worden. Werkgevers zullen nu veel meer om creativiteit van de recruiter gaan vragen. Vind maar eens een passende kandidaat.

Recruiters krijgen het drukker

Het moment waarop de economie begint aan te trekken, is altijd het moment dat uitzendbureaus én werving en selectiebureaus een belangrijke rol spelen. Als werkzoekende moet je daar slim op in spelen. Voor jou is iedere maand zonder inkomen er een teveel. Mijn belangrijkste punt blijft de gelijkwaardigheid van partijen op de arbeidsmarkt. De werkzoekende is gelijkwaardig aan de werkgever, gewoon omdat een markt geen markt is als er geen vraag en aanbod is.

Laat de recruiter voor je werken

Hoe kijk jij naar die markt? Kun je de toegevoegde waarde van de recruiter zien? Zie je de intermediaire rol? En hoe speel jij daar op in? Laat je de recruiter ook voor jou werken? Het klinkt misschien niet zo heel positief als ik het zo zeg. Maar, het is echt aan jou om nu gesprekken aan te vragen met recruiters. Kijk wat je eruit kunt halen.

Sluit aan op de recruiter

Een recruiter heeft nu eenmaal een bestand met interessante kandidaten nodig. Bij een aantrekkende economie raakt dat bestand leeg en dat combineert niet zo goed met werkgevers die ongeduldig worden. Het is dus echt zinvol om gesprekken aan te vragen met recruiters. Link dan ook zoveel mogelijk met recruiters. Vraag voorafgaand aan het gesprek aan die recruiter waar hij of zij naar op zoek is. En probeer je verhaal vooraf daarop aan te sluiten. Doe dat al in je LinkedIn uitnodiging. Zorg dat je in die kaartenbak komt als een kandidaat die ze zich onthouden. Sluit dan ook vooral aan met feitelijke informatie over je vakinhoudelijke achtergrond.

Vraag om huiswerk

De betere recruiters werken met zeer lange vragenlijsten waarin jij mag uitleggen hoe je aansluit op een vacature. Vraag die recruiter doodleuk om een voorbeeld van zo’n vragenlijst en vul hem goed in. Het is meteen een goede oefening om aan te sluiten bij de werkwijze van die recruiter en om aan te sluiten bij zijn opdrachtgever; jouw toekomstige werkgever.

Je zult lang niet altijd de ruimte krijgen voor een gesprek, maar mopper nooit op recruiters; koester ze!


Werkzoekend?

Bied de werkgever en de recruiter die feitelijke inhoudelijke informatie waarmee zij hun kandidaten zoeken. Zorg dat je op gesprek komt, zodat je jouw competenties goed kunt toelichten.

Maak een Wekr profiel aan

Hedzer Kooistra van Wekr en de Social Carrousel

Een werkzoekende is op de arbeidsmarkt een gelijkwaardige partij. Gelijkwaardig aan die werkgever en gelijkwaardig aan die recruiter. Realiseer jij je dat je op die markt beweegt? Bedenk dan goed dat je iets wil met die andere partij. Sluit jouw verhaal aan bij die andere partij? Weet jij wat het probleem is van die werkgever en kun je een oplossing bieden? Met Wekr willen we helpen door de inhoudelijke vaardigheden uit de werkzoekenden te trekken, in de vorm waarin de recruiters en de werkgevers ze gebruiken. Wil je de werkzoekenden helpen, dan moet je vooral de werkgever helpen.

Ik link graag met werkzoekenden op LinkedIn


Presenteer je eigen promotie op LinkedIn en vergroot je bereik met de Social Carrousel