Ik was de afgelopen dagen te gast bij de jaarlijkse World Employment Conference. Ditmaal in Parijs, de plek waar 50 jaar geleden de huidige World Employment Confederation werd opgericht, zeg maar de mondiale moeder van de ABU. Inmiddels is de familie uitgegroeid tot 50 leden en zijn alle werelddelen vertegenwoordigd.

Het goede van dit soort bijeenkomsten is dat het een bredere context geeft waar de ABU in Nederland mee bezig is. Opvallend was dat het tijdens de conferentie meer ging over de gig-economie dan over uitzenden. Het bracht mij in verwarring. De topmannen van Adecco, Randstad en Manpower omarmden in de plenaire zaal met volle teugen de kansen die digitalisering de arbeidsmarkt biedt. In de kleine zalen was er vooral zorg over de digitale platforms die in een ongelijk speelveld de (arbeids)markt ontwrichten. Opmerkelijk voor een sector die ooit zelf als disruptor gold, en laten we eerlijk zijn platforms zijn vooral oude wijn in nieuwe (digitale) zakken.

Het relativeert daarnaast ook en maakt duidelijk dat we het lang zo slecht niet doen. Ik mocht aan de aanwezigen de vruchten van de jarenlange samenwerking tussen publieke arbeidsbemiddelaars en private uitzenders presenteren. Voor ons gemeengoed, maar elders in de wereld niet. Vaak omdat de uitzendbranche nog niet wordt erkend als opstap naar werk of erger, omdat de uitzendbranche in het geheel niet wordt geaccepteerd.

Eén ding bleek universeel en dat is de overtuiging dat de wereld van werk in rap tempo verandert. Meer dynamiek op de arbeidsmarkt en meer diversiteit in arbeidsrelaties. Die boodschap klonk eenstemmig van alle sprekers. Hoe hiermee om te gaan vormt dé uitdaging voor de toekomst. Guy Ryder, voorman van de ILO, zette het beeld treffend neer: ‘There are those against modern diversity on the labour market and those in favour. But the majority of people are confused’.

Zo is het. ‘In verwarring’ terug naar huis.

Jurriën Koops

Directeur ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)

Drs. J.H. (Jurriën) Koops is sinds 2014 directeur van de ABU. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de organisatie. Koops studeerde Algemene Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en begon zijn carrière als beleidsadviseur bij CNV Bedrijvenbond. In 1999 maakte hij de overstap naar Start, waar hij werkzaam was als Senior consultant Business Development. In 2002 begon hij bij de ABU als coördinator Team Arbeidsvoorwaarden en Juridische Zaken. In 2009 werd hij benoemd tot adjunct-directeur en in 2012 tot directeur Sociale Zaken. Sinds 2014 is hij directeur van de ABU. Naast zijn reguliere werkzaamheden vervult hij diverse bestuurslidmaatschappen, zoals voorzitter STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche) en bestuurslid SNCU (Stichting Naleving CAO Uitzendkrachten) en hij is namens de ABU lid van de Eurociett Board.