door Hedzer Kooistra

Diederik Samsom sprak zaterdag 22 oktober op een PvdA bijeenkomst in Café de Poort. Heel intiem rond de biljarttafel, een mooie opstelling om een gesprek aan te gaan. Hij tipt in zijn opening even het thema werkgelegenheid aan. Het gaat goed met de werkgelegenheid. Tijdens de crisis verloren 20.000 mensen per maand hun baan. Nu gebeurt het omgekeerde, er vinden 20.000 mensen per maand een baan. Het is een PvdA bijeenkomst en de eerste vraag van de achterban gaat al snel over het winnen van de komende verkiezingen. Daar kun je mooi op in haken natuurlijk. Ik kan het niet laten en zeg in de inleiding van mijn vraag dus even dat mij niet uitmaakt wie er wint, als die miljoen werkzoekenden maar winnen. Ik draai mijn bekende riedeltje af. Er zijn een miljoen mensen die willen werken, maar ze worden tegenwerkt door de regeltjes binnen de WW en de bijstand. Ook werkgevers hebben last van de regeltjes van de WW en bijstand. De WWZ werkt dus averechts. Is de PvdA bereid om de WWZ compleet te herzien?

Samsom moet nog even zoeken naar de vraag achter de vraag. Gaat het over een miljoen werkzoekenden, want zoveel zijn het er niet, tenzij je ook de mensen met een de WAJONG'ers en de NUG'gers meetelt. Volgens Samsom gaat het om een half miljoen mensen. In feite heeft hij gelijk omdat alleen mensen met een WW of bijstands uitkering tegengewerkt worden door die WWZ. Maar, goed daarmee is het probleem van die mensen die bij de half miljoen horen, nog niet gehalveerd.

Wanneer Samsom inhaakt op de WWZ, geeft hij aan dat er zeker nog verbeterpunten zijn. De WWZ was bedoeld om werknemers te beschermen tegen werkgevers die geen duurzame relatie meer willen aangaan met werknemers. Maar, hij wil de wet nog wat tijd geven en als dan blijkt dat de wet niet goed is, moeten we proberen er wat aan te doen. De WWZ gaat wat hem betreft niet op de schop.

Alleen hoeven we niet te wachten tot blijkt dat de wet niet werkt, omdat er nu al mensen zijn die dagelijks voelen dat de wet hun tegenwerkt. Volgens het CBS wil 93% van de WW-ers zo snel mogelijk aan de slag. Dit zijn mensen die gewerkt hebben, anders hadden ze geen recht op WW. Het lijkt dus logisch dat ze snel weer aan de slag willen. Ze lijden nu elke dag schade in financiële zin en in termen van hun waarde op de arbeidsmarkt. Samsom moet dus niet wachten tot blijkt dat de wet niet werkt. Al zijn we het dan niet helemaal eens, volgens Samsom hebben we wel hetzelfde doel voor ogen. En daar kun je het natuurlijk alleen maar over eens zijn.

Jaap Cleutjens van Wekr stelt dat de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) een ramp is voor serieuze zelfstandige ondernemers en hen schaadt in hun relaties met opdrachtgevers. Opdrachtgevers durven geen opdrachten meer te verstrekken omdat de kans te groot is dat er wordt geconstateerd dat er sprake is van een arbeidsrelatie. Jaap vraagt wat Diederik Samsom daar aan denkt te gaan doen. Diederik Samson antwoord dat de regeling bedoeld was om te voorkomen dat werkgevers in bv. de schoonmaakbranche mensen ontslaan om ze vervolgens als zzp’ers in te zetten en zo de werkgeversafdrachten te omzeilen. Er is zo wel een onbedoeld neveneffect voor de echte zzpérs ontstaan. Jaap noemt dit een ondoordachte suboptimale oplossing die mogelijk meer problemen oproept dan oplost. Samsom zegt bereid te zijn ook hier naar te kijken, als blijkt dat het niet werkt. Jaap: Maar het blijkt al dat het niet werkt! Samson: "Als dat zo is dan zullen we proberen daar iets aan te doen". Jaap: "Ik wil niet stemmen op iemand die gaat 'kijken' en 'proberen', maar op iemand die een oplossing heeft. Als regeringspartij gaat het niet om 'proberen, maar om goed doordachte plannen in wetten om te zetten! Waarom zou ik dus op u moeten gaan stemmen? Wat zijn uw plannen op dit gebied?". Diederik moest het antwoord schuldig blijven.

Maar goed, we sluiten ons bezoek aan deze partijbijeenkomst af met twee toezeggingen:

  1. Diederik Samsom zal zeker ingaan op de vragen die we hem straks mailen;
  2. Aleida Berghorst, Statenlid Mobiliteit en Duurzaamheid Financiën, Economie en Bestuur van de Provinciale Staten van Limburg wil graag de vragen van Wekr bespreken en mogelijk amendementen aandragen om het concept verkiezingsprogramma van de PvdA aangepast te krijgen.

Mijn missie?

Ik wil dat de werkzoekenden de Tweede Kamer verkiezingen van 2017 winnen. Daarom zet ik me in voor een campagne om een kamerbrede denkomslag te krijgen. De regeltjes in de WW en de bijstand zijn gericht op fraudebestrijding. Het effect is dramatisch. Mensen die graag willen werken, worden gehinderd door regeltjes die niet voor hun bedoeld waren. We bereiken dus precies het omgekeerde effect. En dat alles is vooral onmenselijk omdat de regeltjes de ambities van de wel-willers knakt. Ik streef naar een wet die eerlijk is voor werkzoekenden én werkgevers meer ruimte geeft om mensen die niet precies passen, toch in te zetten.

Hedzer Kooistra van Wekr