door Hedzer Kooistra

.

​De werkende van vandaag is de werkloze van morgen!

Mijn droom? Ik wil het beeld dat de wereld heeft van werkzoekenden bijstellen en ik wil deze groep mensen beter bereikbaar maken voor werkgevers en recruiters. Er zijn ruim 600.000 werkzoekenden. Stuk voor stuk mensen die een primaire behoefte hebben. Een heel eerlijke behoefte ook. Ze willen gewoon net als jij en ik hun eigen boterham verdienen. Veel complexer is het echt niet. De mensen die de afgelopen tijd kritisch zijn geweest over mijn inzet.....je weet dat het mij juist stimuleert om door te gaan. Ik wil daar ook open over zijn. Om een beetje te begrijpen wat een werkzoekende voelt, hoef je alleen maar even je ogen te sluiten en je in te beelden wat je zou doen als je niet meer 's morgens op de fiets kon stappen om naar je werk te gaan. Probeer je eens in te beelden hoe het is als je partner aan je kinderen moet uitleggen waarom je zo sjagerijnig bent. Deze oproep om je in te leven in het gevoel van onmacht van de werkzoekenden, doe ik aan de professionals, recruiters, werkplein medewerkers en UWV-ers die hun bedenkingen geuit hebben over mijn inzet. Je bedenkingen zijn prima, ik vertaal ze naar een positieve impuls, die ik optel bij de aanmoedigingen die ik krijg van je collega recruiters, medewerkers van diezelfde werkpleinen en diezelfde UWV....en van de werkzoekers zelf.

Dit is wat ik doe en ik weet voor wie ik het doe. Maar, er is nog iets dat je moet bedenken. De groep van werkzoekenden is geen statische groep. Elke dag vinden werkzoekenden een baan en worden nieuwe mensen werkeloos. Het lijkt wel een cyclus. De werkzoekende van vandaag is de werkende van morgen en...de werkende van vandaag is de werkzoekende van morgen. Dat is niet om je te deprimeren. Het is alleen maar om je er op te wijzen dat je morgen net zoveel begrip zult verwachten als de werkzoekende van vandaag.

Hedzer Kooistra mijmert over de arbeidsmarkt

Gekwalificeerde mensen die op het ene moment nog een baan op hun niveau hadden, voelen zich als werkzoekende totaal niet begrepen. Terwijl er veel berichten over moeilijk invulbare vacatures voorbij komen, lijkt het wel of het label 'in between jobs', je kansen op een goed gesprek alleen maar verlagen. Alsof je kwaliteiten na een paar maanden niet voor een baas werken, ineens weg zijn.

Via LInkedIn link ik graag met werkzoekenden.