door Pieter Penninkhof

In Den Haag zijn ze voortvarend aan de slag gegaan met de formatie van vier partijen die fundamenteel behoorlijk van elkaar verschillen. Er is echter een alom politiek gezegde: De kiezer heeft gesproken en daarop werd besloten, die vier partijen gaan het worden. Wel grappig om te lezen hoe bepaalde partijen die in de oppositie lijken te eindigen nu op hoge poten eisen dat er tekst en uitleg word gegeven over de stand van zaken van deze nieuwe formatie. De hautaine houding als antwoord op dat verzoek zal de vier betrokken partijen in de toekomst wel eens kunnen opbreken.

Volgens oude gewoonte zijn er belangengroepen die trachten vanaf de zijlijn enige invloed te krijgen, door noodkreten te uiten in diverse media. Een daarvan is defensie en zij hebben volkomen gelijk dat eventuele nieuwe “bezuinigen” beslist niet meer kunnen en zelfs hoogst onverantwoordelijk zijn. Tijdens militaire uitzendingen zijn er militairen die zelf (!) in legerdumps hun materieel aanschaffen. Wat ongekend bizar!

Politiek Nederland heeft in zijn “wijsheid” besloten om alle tanks af te danken met als resultaat dat de krijgsmacht alleen nog pantservoertuigen heeft die, mochten de Russen beslissen een invasie te plannen, weinig tot niets kunnen uithalen tegen de Russische tanks. De gedachte dat dit is gedaan zodat er ruimte voor de aanschaf van nieuwe tanks ontstaat wordt ontgoochelt omdat het is gedaan met de volgende reden, met spoed het huishoudboekje op orde krijgen. Lijkt op een nieuwe vorm van Russisch roulette spelen naar mijn idee.

Ook de zorg meldt dat er onhoudbare knelpunten zijn. Een veelvoorkomend probleem is de ouderenzorg. Een feit waar niemand meer omheen kan, Nederland vergrijst in rap tempo en daarmee stijgen de uitgaven en consumptie van zorg. Men heeft met een noodgreep besloten de regie over te hevelen naar de gemeentes maar die beslissing heeft voor dramatische situaties gezorgd. Niet voor niets heeft Hugo Borst ten einde raad een initiatief opgestart dat goed werd opgepakt in de Tweede kamer.

Dan het onderwijs. Grote problemen met de implementatie van de gedachte dat kinderen met een “rugzakje” gewoon in een klas met andere kinderen horen te zitten. Diverse docenten uit het onderwijs melden dat mede daardoor de werksituatie als zeer problematisch word ervaren en dat de kwaliteit van onderwijs achteruit gaat. Ik ben zeer benieuwd welke oplossingen er vanuit de politieke gaan komen.

Dan een laatste groep waar ik ongekend verbaasd en zelfs verbijsterd over was: de werkgevers “klagen” over het feit dat de politiek zwalkt met de subsidies op groene maatregelen. Eerst worden deze subsidies geïmplementeerd, dan weer binnen no-time afgebouwd. Werkgevers eisen beslist stabiliteit zodat zij weten waar ze aan toe zijn. Wat een ongekende brutaliteit naar mijn mening en zal dit onderbouwen.

Tijdens de laatste crisis zijn diverse economische en sociale ankers weggeslagen voor werknemers en waar de werkgevers grif aan meewerkten. Een voorbeeld is de WW die van drie naar twee jaar werd teruggedraaid. Het is een feit dat het nu weer drie jaar is geworden maar hoeveel moeite heeft het gekost om dat voor elkaar te krijgen? Dan het feit dat voor mijn generatie maar ook de aankomende een vaste baan er niet meer inzit tenzij die persoon bepaalde “talenten” heeft waar grote vraag naar is. Of wat te denken van 40plussers waarvan er zeer velen werkloos thuis zitten omdat werkgevers massaal kiezen voor jongen ondanks het feit dat die een to-taal andere studie hebben gevolgd. Denk maar aan recruiters met HBO hotelmanagement. Over een mismatch gesproken…

Ik heb diverse voorbeelden aangehaald maar er is nog iets wat mij enorm stoort aan de houding van de werkgevers, namelijk het feit dat die een stabiele stroom aan subsidiegelden wensen te ontvangen. Deze opmerking komt over als zijnde eis voor een verkapte bijstandsuitkering voor de werkgevers terwijl die dus moeilijk doet over drie jaar WW. Vandaar dat ik hun oproep persoonlijk kwalificeer als zijnde: Een gotspe!


Werkzoekend?

Een werkgever wil allereerst weten of je de taken kunt uitvoeren. Of je het al eerder gedaan hebt. Of je er de opleiding voor hebt. Je concrete vakinhoudelijke vaardigheden zeggen die werkgever veel meer dan vage kwalificaties zoals gedreven, enthousiast, creatief en hands-on. Bied de werkgever en de recruiter die feitelijke inhoudelijke informatie waarmee zij hun kandidaten zoeken. Zorg dat je op gesprek komt, zodat je jouw competenties goed kunt toelichten.

Wekr helpt de werkgever door de werkzoekenden de taal van de werkgever te laten spreken.

Maak een Wekr profiel aan

Pieter Penninkhof is blogger

Pieter op Linkedin