door Hedzer Kooistra

En dan wordt je natuurlijk gevraagd wat Wekr precies doet....

Interview voor LOESTV op 13 november voorafgaand aan interview met Lodewijk Asscher

Wekr is geen banenplatform, we zijn geen tweede UWV, geen CV bank. Wekr wil werkzoekenden helpen door te werken vanuit de behoefte van de werkgever en de recruiter. Zo hebben we onze profielenbank opgebouwd. We werken met informatie die raak is. De informatie die de werkgever zoekt. Je hebt al een cv en je hebt al een LinkedIn profiel, maar je bent niet vindbaar met de zoektermen van de werkgever. Wekr werkt alleen met die zoektermen en een link naar je LinkedIn profiel, je eigen website of een ander social media profiel.

Wekr wil vooral ook de discussie over het desfunctioneren van de arbeidsmarkt aanzwengelen. Er is iets goed mis. Er zijn teveel werkgevers die niet de juiste mensen kunnen vinden voor hun vacatures. En er zijn teveel mensen die graag willen werken, maar er niet meer tussenkomen. De overheid ziet de mismatch, maar doet er te weinig mee. En wat veel erger is, de overheid en de politiek zien de mens achter de werkzoekende niet meer.

In het interview ga ik er verder op in.

Deze opname en het interview met minister Asscher waren alleen mogelijk omdat we samen optrokken met Tirza Houben van PvdA Limburg en LOES TV. Heel veel dank voor de samenwerking.