door Hedzer Kooistra

Werkzoekenden in een nieuw kabinet?

We zitten weer midden in de onderhandelingen voor een nieuw kabinet. Ooit schreef ik een zeer boos blog over hoe de tegenpolen PvdA en VVD ooit hadden kunnen bedenken dat ze samen in een kabinet moesten gaan zitten. Mijn blog trok erg veel lezers. En ik kreeg erg veel bijval voor mijn betoog dat de werkzoekenden eigenlijk door een trechter naar het afvoerputje van de maatschappij geduwd worden. Er is niets veranderd en het wordt niet beter, vrees ik.

De tegenprestatie en het afvoerputje

Hoe zal het komende kabinet omgaan met werkzoekenden? Ik doel dan specifiek op die mensen die vanuit de WW (versneld) de Bijstand zijn ingestroomd. Wat als we eerst even in dat afvoerputje kijken? Hoe willen deze partijen omgaan met de slachtoffers van de bankencrisis? Ik begin dus bij de Bijstand en hoe partijen denken over het tewerkstellen van Bijstandgerechtigden. De zogenaamde tegenprestatie. Er is vlak voor de Tweede Kamer verkiezingen een wet aangenomen die werken zonder loon moet tegengaan. Er moet altijd een verdringingstoets plaatst vinden. Dat is een rem op het aan het werk zetten van bijstandsgerechtigden op plekken waar mensen een normaal loon zouden moeten ontvangen. Die wet is met name door Groen Links en SP aangezwengeld, in samenwerking met D66. En er was kort voor de verkiezingen kennelijk een meerderheid voor die opstelling. Daarmee kwam de tegenprestatie waar veel gemeenten 'werk' van maken, onder druk te staan.

Wat willen CDA, VVD, D66 en CU met de werkzoekende?

Wekr heeft in de aanloop naar de verkiezingen de verkiezingsprogramma's uitgeplozen om de werkzoekenden inzicht te geven in de arbeidsmarktstandpunten van de verschillende partijen. De kiezer heeft gesproken en de Tweede Kamer is toch echt een stukje naar rechts opgeschoven. Het kabinet wordt met een D66 en CU niet zo heel erg rechts gelukkig. En met twee uitgesproken liberale partijen en twee uitgesproken Christelijke partijen, zou je verwachten dat er ruimte komt voor het individu om wat van het leven te maken en je zou verwachten dat er compassie is voor de mensen die het moeilijk hebben. Als ik echter weer even in de verkiezingsprogramma's kijk, wordt het wat minder leuk. CDA, CU en VVD zien wel wat in de tegenprestatie. D66 was uitgesproken tegen en zag het zelfs als een vernedering. Wat mogen we verwachten? Mogen we van D66 verwachten dat zij samen met Groen Links en SP blijven knokken tegen het inzetten van bijstandsgerechtigden als goedkope arbeidskrachten? Kunnen zij voorkomen dat de bijstandsgerechtigden, die aantoonbaar slachtoffer zijn van de bankencrisis, als breekijzer worden ingezet om de lonen te verlagen?

Je moet wel even naar beneden scrollen om bij de tegenprestatie uit te komen. Klik op de link hieronder....

Standpunten per partij


Hedzer Kooistra initiatiefnemer van Wekr en de Social Carrousel

LinkedIn tips van Hedzer