Nu het nieuwe kabinet is beëdigd en aan het werk is, is het wachten op de opvolger van de modelovereenkomst DBA. De modelovereenkomst DBA, die weer de opvolger is van de VAR (Verklaring ArbeidsRelatie), staat al sinds zijn invoering in mei 2016 ter discussie.

Waarom hebben we eigenlijk zo’n modelovereenkomst DBA? De bedoeling is dat opdrachtgever en opdrachtnemer via een dergelijke overeenkomst verklaren dat ze géén arbeidsrelatie met elkaar hebben. Een arbeidsrelatie wordt gekenmerkt door loon, persoonlijke arbeid en gezag. Als deze drie kenmerken aanwezig zijn, dan is de opdrachtgever ook de werkgever en zal deze dus loonbelasting en sociale premies moeten betalen.

In de relatie tussen een opdrachtgever en de zzp-er, als opdrachtnemer, is een van deze drie kenmerken, persoonlijke arbeid, gezag en loon, duidelijk niet aanwezig én bestaat er geen arbeidsrelatie. Een modelovereenkomst DBA is dan niet altijd nodig.

Maar wanneer dit onduidelijk is biedt een modelovereenkomst DBA uitkomst door hierin expliciet op te nemen hoe wordt omgegaan met gezag en persoonlijk arbeid. Dit door bijvoorbeeld te beschrijven dat er geen gezag bestaat in de relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever of dat de zzp-er zich bij afwezigheid mag laten vervangen.

Meteen na invoering van de modelovereenkomst DBA ontstond hierover al discussie. Uiteindelijk werd besloten dat tot nader order de Belastingdienst niet zal handhaven. En nu in het regeerakkoord staat dat de wet DBA vervangen gaat worden door een opdrachtgeversverklaring. Hoe dat er uit gaat zien is nog lang niet duidelijk en wanneer dit ingevoerd gaat worden ook niet.

Wat doen we tot die tijd met de modelovereenkomst DBA?
Mijn advies is om tot hierover duidelijkheid is en dat zal zijn wanneer deze nieuwe wet van kracht is, de modelovereenkomst te gebruiken. Zeker wanneer dit expliciet wordt gevraagd.
Leuker kan de Belastingdienst dit niet maken en of het makkelijker wordt, dat zal in de toekomst duidelijk moeten worden

Meer weten hierover, neem dan nu contact op met met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.

Helmi van Bergen

Dit is de twee-wekelijkse blog van Juriste Helmi van Bergen van bureau Juridiqua.

Helmi van Bergen is eigenaar van juridisch adviesbureau 'Juridiqua' dat bedrijven, organisaties en ZZP'ers juridisch adviseert rondom Kwaliteitszorg, Administratieve Organisatie en Procesbeschrijving, zowel in de profitsector alsook in de non-profitsector. Helmi werkt vanuit uitgebreide ervaring en diverse opleidingen en cursussen in administratieve organisatie en
juridische kwaliteitszorg.