door Erwin Brandt

2017: Weg met de onzichtbaarheid en leve de verbinding

Kijk ons eens staan na afloop van het concert van de jubilerende Symfonieorkest vereniging. Ik als journalist voor vijf euro per uur en gratis entree, de vrijwillige dirigent die de afgelopen maanden heel zijn ziel en zaligheid heeft gelegd in dit optreden, de vrijwillig directeur theater die vertelt dat we het verkeerde ‘beroep’ hebben uitgekozen, de goedwillende ouder als coördinator en mijn twee kinderen die kunst studeren. Allemaal min of meer menslievende vrijwilligers met of zonder toekomstige uitkering. In het café ernaast treden jongeren op voor het goede doel en zijn er ouders aanwezig die de boel besturen. Eenmaal buiten lopen mensen ontspannen en blij naar de kerk en even verderop zijn er activiteiten georganiseerd door vrijwilligers van het dorpshart. Al deze mensen hebben één ding gemeen: verbinden en energie tanken.

Onzichtbaarheid

De voorzitter van de plaatselijke badmintonvereniging spant zich al sinds 1993 met hart en ziel in voor haar geliefde sport. De enorme teruggang in het ledenaantal ziet zij echter met lede ogen aan. “Wij doen er alles aan om het tij te keren, maar onbekend maakt onbemind. Het probleem blijft de onzichtbaarheid en wij hebben daarom bij de organisatie gevraagd om lichtkranten in de kantine en de hal.

Zichtbaarheid

Deze hardnekkige kwaal gaat ook op voor alle mensen, die wanhopig zoeken naar betaald werk. Het kan toch niet zo zijn dat er vanwege het feit dat er lang niet genoeg betaald werk voor iedereen is, wij als ‘afvallers’ maar op de blaren moeten gaan zitten. Lijdzaam moeten toezien hoe wij net als de vluchtelingen buiten de boot vallen en alleen de uitverkoren vogels door mogen vliegen, niet worden teruggefloten en ook niet neergeschoten.

Hartzeer

Of blijven we geloven in onze huidige maatschappij, die veilig beschermd door zijn regeltjes en vele loketten voor velen aanvoelt als een denkbeeldige muur tussen kansarm en rijk. Regeltjes waar menig verantwoordelijke, al dan niet bewust of onbewust, eigenlijk geen idee heeft hoe deze in de praktijk uitpakken voor grote groepen werkzoekenden. Hoezeer het huidige beleid de mensen zonder werk op hun ziel trapt.

Sta op

Daarom roep ik 2017 uit tot het jaar van de zichtbaarheid en verbindingen. Het wordt de hoogste tijd om de schijnwerpers op ‘ons als werkzoekende’ te zetten en deze prominent in de verkiezingsprogramma’s op te gaan laten nemen. Zet jezelf in de schijnwerpers en maak verbindingen met andere burgers die in hetzelfde schuitje zitten. Sluit je aan bij Hedzer Kooistra van Wekr en leg de verbinding met meesterverbinder Rob Mes van LinkedIn. Alleen als groep kunnen we invloed uitoefenen en ervoor zorgen dat de maatschappij niet langer om ons heen kan. Ik toost van harte op zorgeloze feestdagen en een nieuw jaar met een leefbaar sociaal vangnet of baan voor iedereen.

Erwin Brandt:

  • Tekstschrijver: webteksten, advertorials, verslaggever, journalist en fotograaf.
  • Administratie: Salarisadviseur, Salarisadministrateur en Administratief medewerker.
  • Sociaal Makelaar en Coördinator Vrijwilligerswerk: diverse vrijwilligersorganisaties.

Erwin op LinkedIn