De AVG is op 25 mei definitief van kracht geworden. Veel organisaties moeten nog van alles regelen. Het buzz-woord “Toestemming” hoor ik in dat kader te pas en te onpas voorbij komen. Want dat is wat mensen onthouden. Je moet toestemming vragen of krijgen of geven om persoonsgegevens te verwerken.

Maar is dat wel zo?

Ja en nee.

Ja, waar de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming is.

Nee, waar de grondslag van de verwerking van persoonsgegevens een andere is dan toestemming. Dat zijn de volgende vijf grondslagen:

  • het uitvoeren van een contract
  • een overheidstaak
  • wettelijke verplichting
  • een vitaal belang
  • een gerechtvaardigd belang.

Moet in dit kader een werknemer toestemming geven om zijn persoonsgegevens te verwerken voor de naleving van het arbeidscontract, gesloten tussen die werknemer en zijn werkgever?

Het antwoord hierop is: Nee.

Want de grondslag voor de verwering van zijn persoonsgegevens is het uitvoeren van een overeenkomst, in dit geval dus de arbeidsovereenkomst.

In en enkele situatie kan men wel aan de werknemer toestemming vragen. Bijvoorbeeld om zijn / haar foto te plaatsen op de website van de werkgever. Let daar dan wel op of je als werknemer ook nee mag zeggen. Want toestemming moet vrijelijk gegeven worden en dat kan in de relatie tussen werkgever en werknemer lastig zijn.

Meer weten hierover, neem dan nu contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387 of via 06-13624614.

Dit is de twee-wekelijkse blog van Juriste Helmi van Bergen van bureau Juridiqua.

Helmi van Bergen is eigenaar van juridisch adviesbureau 'Juridiqua' dat bedrijven, organisaties en ZZP'ers juridisch adviseert rondom Kwaliteitszorg, Administratieve Organisatie en Procesbeschrijving, zowel in de profitsector alsook in de non-profitsector. Helmi werkt vanuit uitgebreide ervaring en diverse opleidingen en cursussen in administratieve organisatie en juridische kwaliteitszorg.