door Hedzer Kooistra

De burger heeft meer aan een optelsom van goede ideeën.

Omkeringen

Ok! We draaien het even om. Gewoon omdat omkeringen tot nieuwe inzichten leiden. Wat als de politiek stopt met suggereren dat de doorrekening van hun plannen tot meer banen leidt, tot een hoger besteedbaar inkomen, tot lagere zorgkosten of wat dan ook. Jesse Frederik van de Correspondent heeft daar een mooi artikel over geschreven. Wat als we nu eens keken naar wat die burger wil. Wat als we die burger nu eens alle mooie beloften van de verschillende partijen ook werkelijk zouden kunnen geven? Wat als we de komende tijd niet gaan lopen katten in debatten? En wat als we geen wedstrijdjes ver plassen op tv hielden? Dan probeer ik iedere alinea af te sluiten met het woord ‘optellen’.

Er komt een waanzinnig lastige formatie

We moeten er weer rekening mee houden dat de meest onmogelijke partijen bij elkaar kruipen in een kabinet. Het vorige kabinet was zo’n kabinet en dat hebben we geweten. We willen geen gekat meer en we willen niet dat de plusjes weg-onderhandeld worden tijdens het schrijven van het regeerakkoord. En dat we dan met de minnetjes blijven zitten. We moeten echt naar een positievere insteek. We moeten de goede dingen bij elkaar gaan optellen. Wat is er goed voor werkgevers, ondernemers, werkzoekenden, werkenden, de algemene doorstroom op de arbeidsmarkt, zzp’ers en startende bedrijven? Als straks een CDA in het kabinet zit, moeten ze gewoon vriendelijk aan DENK vragen of ze dat goede idee mogen lenen. En DENK moet dan gewoon “ja graag!” zeggen. Dat is het optellen waar ik naar toe wil. (Denk en CDA zijn willekeurig gekozen.)

Werkgevers zorgen voor banen

We zien bij alle partijen uitspraken over het verminderen van de regels, bij bijna alle partijen gaat de termijn voor de doorbetaling bij ziekte omlaag en gaat de belasting op arbeid omlaag. We mogen er bijna op rekenen dat dat wel goed komt en hoeven er niet veel aandacht meer aan te geven. Dat is nog eens makkelijk optellen.

Ondernemersklimaat

Bij alle partijen zien we uitspraken over ruimte om te ondernemen. VVD en CDA zitten uiteraard altijd op die lijn. De SGP past ook in dat rijtje. Op links is die ruimte er ook, maar is er altijd die zorg om een eerlijke verdeling van winst en het beperken van druk op het milieu. Daar hebben ze nu een prachtig aangrijpingspunt aan de circulaire economie. Iets waar de partijen op rechts ook blij van zouden moeten kunnen worden. En in onze optelsom moeten we ook zeker de nieuwe splinters zoals Forum voor Democratie, VNL en Nieuwe Wegen even noemen. Ook daar zie je tal van uitspraken over het bieden van meer ruimte voor ondernemers. DENK valt daarbij op met hun roep om aandacht voor de startende kleine ondernemers. Sta me toe dat ik één verwijzing naar hun achterban maak. In de doelgroep van mensen met roots uit de gebieden van Turkije tot Marokko, zitten erg veel ambitieuze goed opgeleide jonge mensen, die bereid zijn om helemaal onderop te beginnen met bedrijfjes. Dit is de generatie die de Nederlandse economie weer bij de hand kan nemen. Mogen we die gedachte in ieder geval meenemen in onze optelsom?

Vast en Flex

Ik wil geen flauwe opmerkingen maken over de optelsom die VVD en CDA al in hun programma maken. Zij willen mensen meer zicht op vast geven en tegelijk meer tijdelijke contracten mogelijk maken. Zo’n optelsom moet eerst nog goed uitgelegd worden. Maar, als we alle wensen om mensen weer meer zicht op vast werk te geven, bij elkaar optellen, dan moet bijna iedere denkbare coalitie hier iets moois van kunnen maken zijn. SP en Groen Links willen vast werk in verhouding goedkoper maken dan flex. Ik weet nog even niet hoe, maar dat moet toch ook ergens bij op te tellen zijn. D66 wil iedereen een contract voor onbepaalde tijd geven en het ontslagrecht versoepelen in combinatie met een opbouw van een transitie vergoeding per gewerkt jaar. Dat is een compleet nieuwe insteek, maar het is te hopen dat de werkgevers niet in hun achterhoofd die transitie vergoeding teveel optellen.

Hoe keer je de tegenprestatie om?

Dit is een te pijnlijk onderwerp om even met een omkering overheen te stappen. Mensen willen geen uitkering. 93% van de WW’ers wil zo snel mogelijk aan de slag. Dat is niet zo raar. Ze hebben allemaal gewerkt en willen gewoon weer hun eigen boterham verdienen. Dat geldt ook voor de mensen die vanuit de WW de Bijstand ingestroomd zijn. Die mensen hoef je niet te activeren, die hebben maar een ding nodig, en dat is een baan. Die mag je dus geen tegenprestatie vragen voor een uitkering de ze nooit gewild hebben. SP en GroenLinks hebben zich hard gemaakt voor een wet die verdringing op de arbeidsmarkt moet tegengaan. Werken zonder loon schaffen we af. Dat bestaat namelijk niet. Zeker niet als er werk gedaan moet worden waar vroeger betaalde krachten werden ingezet. Als je mensen wil activeren, moet je het niet de naam ‘tegenprestatie’ geven. Niet omkeren, gewoon afschaffen zou mijn devies zijn. De rechtse partijen hoeven hier weinig te bedenken. Zij mogen aan de slag met optellen in de alinea’s over werkgevers en een ondernemersklimaat. Sorry! Deze alinea ging over wegstrepen.

Ruimte voor de werkzoekende

Is het om de leuke afkorting? Nee, die “O” voegt ook echt iets toe. De Christen Unie wil de WW ombouwen naar een WOW! ‘Werk-Opleiding-Werk’. Het idee is al goed, maar mag nog veel groter. Als we denken aan een mismatch tussen beschikbare werkzoekenden en de moeilijk invulbare vacatures, dan moeten we dit idee heel groot maken. Dan helpen we de BV Nederland pas echt vooruit. Het Basisinkomen van o.a. de Vrijzinnige Partij en Partij voor de Dieren blijft een pijnpunt. De tegenstellingen zijn te groot en de onduidelijkheid over de betaalbaarheid ook. Maar, er zit iets zeer bruikbaars in het idee van het Basisinkomen. De rust die het creëert is een cruciale factor voor mensen in WW of Bijstand. Met name bij het aangaan van korte klussen. Ik ben er echt van overtuigd dat 90% van de uitkeringsgerechtigden vanuit die rust, meer durft te ondernemen. Hun kans op de arbeidsmarkt wordt daarmee enorm vergroot. Kunnen we beginnen met de werkzoekenden meer rust te geven? Mooi! Dan kan ik de regeltjes even laten liggen. Daar heb ik me al teveel boos over gemaakt. Als alle partijen nou gewoon de uitkeringsgerechtigden eerst als mensen gaan zien. Mensen met een ambitie wel te verstaan. Stel dat je alleen al die ambities bij elkaar zou optellen? Dan maakt de economie pas echt een sprong.

Belasting op arbeid

Wat als we alle ideeën over het verlagen van de belasting op arbeid (aantrekkelijk voor werkgever en werknemer) bij elkaar kunnen optellen? We zien een Forum voor Democratie met een verhoging van de belastingvrije voet naar 20.000 euro. Hun twee belastingtarieven passen goed bij de vlaktax van VNL. Wat als we echt die roep om een versimpeling van het systeem bij elkaar kunnen optellen?

ZZP

Voor de ZZP’ers moeten er ook goede tijden aanbreken. De meeste partijen zien dat deze groep met de DBA enorm veel klappen heeft opgelopen. Als we de wens om deze groep meer zekerheid te bieden, nu eens optellen bij de opstelling van Partij voor de Dieren? Zij wil toe naar een soort hybride werknemer die als ZZP’er en in loondienst kan werken. Dat kun je mooi optellen bij de wensen om het verschil tussen ZZP en werknemers te verkleinen. CDA wil beiden op dezelfde manier verzekeren, andere partijen willen de kansen op pensioen gelijk trekken. Hier moet echt iets van te maken zijn. Het idee van Partij voor de Dieren sluit ook goed aan op een lastig te doorbreken trend. De flexibele schil is enorm in populariteit gegroeid bij werkgevers. Zelfs het UWV werkt liever met tijdelijk personeel. De werkenden wendbaarder maken door ze de bagage te geven om in beide vormen te werken, zorgt in ieder geval dat die groep meer vanuit eigen kracht kan werken. Ik werk al jaren als hybride werknemer/ZZP/ondernemer. Als interimmer maakte het me ook niet uit in welke vorm ik mijn boterham verdiende.

Hoe dan?

En nu is het van belang om te zorgen dat werkzoekenden, zzp’ers en werkgevers aan kunnen schuiven bij het schrijven van het regeerakkoord. Gewoon om te bewaken dat het nieuwe regeerakkoord draait om het optellen van goede voornemens en dat het afkatten stopt.

Doe iets voor de werkwillge werkzoekenden

Voer het manifest uit


Stem voor én stem tegen. Je kunt nu al stemmen!

Wekr Voorverkiezingen


Hedzer Kooistra breekt zijn hoofd over een gezonde arbeidsmarkt en eerlijke kansen voor werkzoekenden.

Hedzer op LinkedIn

Gratis LinkedIn training in 1 minuut van Hedzer