door Pieter Penninkhof

Eerst dit voor alle duidelijkheid: ik ben geen socialist! Ik ben iemand die oprecht gelooft dat de mens van nature een vrij wezen is en een aantal rechten heeft die onvreemdbaar zijn zoals vrijheid, integriteit van lijf, het recht om haar/zijn geluk na te streven en zich te ontplooien naar eigen inzicht zonder staatsbemoeienis. Maar ik ben er ook van overtuigd dat ieder mens haar/zijn best moet doen zich maximaal te ontplooien en alle mogelijkheden moet aanpakken die het leven biedt.

Voor de lezers die het misschien nog niet door hebben: ik ben een oprecht klassiek Liberaal persoon (uiteraard niet vergelijkbaar met de democraten in de VS) dus beslist overtuigd van het positieve in de mens en ik gruwel van staatsbemoeienissen in het leven van de burger. Dat gezegd hebbende zou iemand kunnen denken dat ik grote overeenkomsten heb met VNL en hun standpunten. Eerlijk gezegd: Nee, want ik ben van mening dat VNL, met hun nieuwe aanwinst Jan Roos, een idee hebben gelanceerd dat niet werkbaar is op dit moment. Namelijk het aanpakken van "bijstandtrekkers".

Eerst mijn mening over de bijstand in het algemeen: ik ben als klassiek Liberaal geen voorstander van het gegeven dat er mensen zijn, die een levenslange carrière hebben en/of zelfs maken in de bijstand. Die op deze wijze levenslang aan de zijkant staan maar wel bijstand ontvangen met allerlei toeslagen. Zoals de naam als zegt, is de bijstand een systeem om mensen bij te staan en/of op te vangen die om wat voor reden dan ook niet aan het werk komen en tijdelijk (!) door de staat geholpen worden met een bescheiden maandelijkse uitkering.

Maar goed, de theorie is altijd mooier dan de werkelijkheid. Een absoluut schoolvoorbeeld van een mooie theorie is het economisch systeem van vraag en aanbod. Mij is altijd geleerd dat er een punt is waarbij deze twee variabelen samenkomen en elkaar in evenwicht brengen. Indien een van de twee wordt aangepast door de vraag of aanbod te vergroten, het systeem verstoord wordt totdat er een nieuw evenwichtspunt is gevonden. En laat deze theorie nu van toepassing zijn op de arbeidsmarkt. Alleen is het een feit dat de arbeidsmarkt in Nederland (en waar niet?) al een hele tijd zwaar verstoord is.

Ik heb geschreven wat volgens mij op dit moment het grootste knelpunt is, te weten de (bijna) structurele verstoring van de arbeidsmarkt, namelijk de mismatch tussen (!) vraag en aanbod van arbeid. Er zijn veel mensen met dijkers van een CV maar geen tot weinig technische kennis en vooral werkervaring. En laat dit nu de vraag zijn vanuit de werkgevers.

Nogmaals: ik heb grote moeite met mensen die jaren bijstand genieten en letterlijk en figuurlijk niet vooruit te branden zijn en ja, deze mensen mogen wel eens aangesproken worden en verteld worden dat de bijstand geen vrijbrief is. Maar ik denk dat VNL en vooral Jan Roos vergeten zijn dat door deze huidige mismatch op de arbeidsmarkt er legio mensen zijn die hun WW rechten hebben “verbruikt” en nu noodgedwongen een bijstandsuitkering moeten aanvragen ondanks alle sollicitaties. En ik kan mij voorstellen dat deze mensen geen behoefte hebben om door een politieke nieuwkomer met scoringsdrift als uitvreter aangesproken te worden.

Ik denk dat VNL een betere score had gemaakt als men de vragen hadden gesteld in de trant van: ‘’kan iemand mij uitleggen hoe het komt dat er 600.000 werklozen zijn?’’ Wat is er mis en/of gaat er mis op de arbeidsmarkt?

Kortom: het is overduidelijk dat VNL de economische theorie van vraag en aanbod machtig is, maar als men echt denkt dat dit een op een toepasbaar is, en dat door het vergroten van het aanbod van arbeid waar duidelijk geen vraag naar is verbeterd wordt kan ik niets anders concluderen dat VNL met dit voorstel laat zien dat men een stelletje economische amateurs zijn.

Pieter Penninkhof is blogger

Pieter op Linkedin