Reactie van Moska Ghazizoi Medewerker SP Tweede Kamerfractie

Angelique Gouweleeuw stelde de SP een vraag over de Participatiewet. Het antwoord van de medewerker van de SP laat geen ruimte voor twijfel

Beste Angelique,

Hartelijk dank voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie. Wij zijn het zeer met u eens dat de Participatiewet niet werkt! De SP stemde tegen de invoering van de Participatiewet en pleit voor de afschaffing van dit asociaal beleid waarin wantrouwen en dwang centraal staan. Het verplicht bijstandsgerechtigden om te werken zonder loon en zorgt voor verdringing van betaalde werkzaamheden. De Participatiewet is niets meer dan bezuiningsaanval op de voorzieningen voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving.

Zo wil het kabinet met dit beleid 1 miljard bezuinigen op de jonggehandicapten (Wajong), 650 miljoen op de sociale werkvoorziening en 95 miljoen op de bijstand (kostendelersnorm) en vanaf 2018 200 miljoen door de invoering van de kostendelersnorm voor de AOW. Dit betekent ook strengere toelatingseisen voor de Wajong (maar 20% arbeidsongeschiktheid) en nieuwe herkeuringen. Het doel van dit wet is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Het liefst via een reguliere baan, maar als dat niet mogelijk is, door op andere manieren te participeren. Dit is een mooie gedachte maar in de praktijk is het niets anders dan harde bezuinigingen die leiden tot uitzichtloze situaties. De SP pleit tegen dit schandelijk beleid van Kabinet Rutte waarin niet de mens maar de belangen van het groot kapitaal als maatstaaf voor beleid gelden.

Wij pleitten voor investeringen i.p.v. bezuinigingen op de Wajong, de Bijstand en de Sociale Werkvoorzieningen. De sociale werkplaatsen moeten weer open worden gesteld voor nieuwe instroom en de sterfhuisconstructie moet onmiddelijk een halt worden toegeroepen. Er moet worden geinvesteerd in echte banen!

Met vriendelijke groet,

Moska Ghazizoi Medewerker SP Tweede Kamerfractie