Door Helmie van Bergen

Social media, zoals LinkedIn, Facebook, Twitter, zijn niet meer weg te denken in het dagelijks leven. Ook niet op het werk. De grens tussen privégebruik en werkgerelateerd gebruik is niet altijd even duidelijk en kan zorgen voor onduidelijkheden over wat nu wel en wat niet is toegestaan.

De organisatie zelf zet ook social media in en ook de werknemer kan hierin een rol in spelen. Maar mag de werknemer nu ook privé gebruik maken van social media op het werk.

Goed is het om als organisatie afspraken hierover te maken in een social media code. In deze code, waarvoor instemming nodig is van de ondernemingsraad (OR), staan regels en richtlijnen genoemd over het gebruik van social media tijdens het werk zoals:

  • geen vertrouwelijke of bedrijfsgeheimen delen
  • auteursrecht respecteren
  • privacy van anderen respecteren.

Daarbij kunnen ook regels worden opgenomen wat de werkgever kan en mag doen bij misbruik of overtreding. Ook bij het gebruik van werkgerelateerde social media.

Deze code moet ook door de werkgever bekend worden gemaakt aan alle medewerkers, bijvoorbeeld bij het aangaan van de arbeidsrelatie deze code een onderdeel te laten zijn van de arbeidsovereenkomst.

Meer weten hierover, neem dan nu contact op met met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.

Helmi van Bergen

Dit is de twee-wekelijkse blog van Juriste Helmi van Bergen van bureau Juridiqua.

Helmi van Bergen is eigenaar van juridisch adviesbureau 'Juridiqua' dat bedrijven, organisaties en ZZP'ers juridisch adviseert rondom Kwaliteitszorg, Administratieve Organisatie en Procesbeschrijving, zowel in de profitsector alsook in de non-profitsector. Helmi werkt vanuit uitgebreide ervaring en diverse opleidingen en cursussen in administratieve organisatie en
juridische kwaliteitszorg.