door Pieter Penninkhof

Politieke commentatoren zijn het zelden met elkaar eens, maar in dit tijdsgewricht zijn ze het over een ding eens: de blanke, boos en laag opgeleide kiezer/burger bepaalt volgens duidelijke verwachting de aankomende verkiezingen, agenda en uitkomst van het politieke proces. Ik zal eens een lijstje afgaan: De Brexit, het Oekraïne referendum, de opkomst van Wilders en/of le Pen in Europa en de verkiezingen van Trump. Wat betreft de laatste, je kan niet anders dan erkennen: ’’ wat hij belooft komt hij na". Ik verwijs daarvoor o.a. uiteraard naar het afgekondigd inreisverbod voor bepaalde landen, maar ook andere zaken die hij beloofde.

Kortom, als de blanke, boze kiezers meenden dat er niet naar hun geluisterd werd, moeten die naar het schijnt onder een steen hebben geleefd. Sommige politieke partijen luisteren naar mijn idee wel degelijk. Zelfs de hopman van D66 heeft de moeite genomen om eens uit zijn ivoren torentje te komen en een paar gesprekjes aan te gaan. Komisch om te zien hoe er een Babylonische spraakverwarring ontstaat, wat resulteert in onbegrip, tussen hoog- en laagopgeleide mensen. Het zal velen niet verbazen dat Nederlandse partijen aan de rechterkant dit proberen na te doen door in hun programma’s bepaalde thema’s op te nemen.

De eerste partij die meteen opvalt en vooral op de morele trom roffelt, is Buma van het CDA. Het is heel duidelijk dat zijn partij een oud punt naar voren haalt. Een punt dat door Balkende ook werd gehanteerd. De morele superioriteit van de partij, die zich niet door de waan van de dag laat leiden, maar verder durft te kijken naar de toekomst. Ook straalt Buma (althans, probeert dit) rust uit om daarmee het aura van een staatsman aan te meten.

Dan de SGP. De eerlijkheid gebied mij te melden dat deze mannenbroederclub veel respect afdwingt bij mij. De reden hiervoor is dat de partij al jaren een stabiele factor is die expliciet de Christelijke waarden uitdraagt zonder demagogisch te worden. En dat ondanks het feit dat ik geen Christen ben. Daar komt bij dat deze partij ook een andere mening durft uit te dragen wat tegen de tijdsgeest van de maatschappij ingaat.

De VVD. Het behoeft geen uitleg dat door regeren deze partij behoorlijk wat beloftes heeft moeten breken, zoals de 1000 Euro die beloofd werd. Maar het is niet alleen deze beloftes die gebroken werd, vele anderen zijn ook niet nagekomen. Uiteraard kunnen we klagen dat er alleen maar beloftes gebroken zijn maar de eerlijkheid gebied wel te stellen dat er maar heel weinig grip bestaat op de geopolitiek. Politiek komt overeen met een vakantie plannen als gezin naar een ver land maar door allerlei omstandigheden zoals een ontslag en/of scheiding men genoegen moet nemen met een paar daagjes naar de Veluwe.

Maar ook het feit dat er al diverse bewindslieden hebben moeten aftreden, omdat het organisatorisch een drama is op bepaalde departementen, breekt de VVD op. Niemand is uiteraard verbaasd dat Rutte af en toe zich wat stevige taal eigen maakt zoals, "men kan oprotten als het niet bevalt" (wat is daar mis mee?), maar hij komt daarmee niet erg geloofwaardig over. Omdat hij tegelijkertijd ook Wilders probeert af te troeven.

Hierop inhakend, is de Nederlandse gamechanger: Wilders. Ik beken eerlijk dat ik even achter mijn oren krabde toen hij met 1 A-viervelletje zijn plannen presenteerde, maar in het licht van Trump was dat wel degelijk een geniale handeling. Het is een voldongen feit dat hij heel behendig trommelt op het ongenoegen in Nederland. En hamert op de weerzin tegen het establishment, die leeft bij grote groepen in dit land. Daarbij komt dat hij in staat is de blanke boze Nederlander te motiveren om op hem te stemmen. Daar komt bij dat zijn nog lopende Rechtszaak hem zonder enige twijfel eerder helpt dan tegenwerkt en dat gaat hij vast en zeker behendig uitspelen.

Kortom: het is overduidelijk dat de blanke boze kiezer/burger nu voor een lange periode de politieke agenda zal bepalen en mede daarom is het voor alle partijen nu: Rennen voor die buit!


Pieter Penninkhof

Oprichter publicist en actieve blogger
De Ruiters van het Liberalisme is een persoonlijke blog en op eigen initiatief dat het (conservatieve) liberalisme een warm hart toedraagt, maar helemaal losstaat van welke politieke partij dan ook. Vanwege deze onafhankelijkheid zijn (gast)schrijvers ook in staat om ongehinderd hun eigen mening te geven op diverse situaties en dit vanuit een persoonlijk (conservatief) liberale of andere politieke/levensovertuiging.

Alle Bloggers van De Ruiters van het Liberalisme schrijven op eigen titel en verder wordt de polemiek niet geschuwd.

Pieter op LinkedIn