Hans Biesheuvel ONL

09-11-2016

De vrijheid om zelf te bepalen wanneer je werkt, voor wie je werkt en hoe je werkt, is voor ondernemers het ideaalbeeld. Zij willen volledige controle over eigen leven, ontwikkeling en onderneming. Dagelijks spreek ik ondernemers die niet anders willen. Helaas spreek ik inmiddels bijna net zo vaak ondernemers die door de Wet DBA geen ondernemer meer kunnen zijn.

De realiteit is dat bedrijven vanwege alle onduidelijkheid geen zelfstandig professionals meer in durven huren. Dit uit angst voor boetes en naheffingen en door onzekerheid over interpretatie van modelcontracten door de belastingdienst. De onzekerheid zit bij alle bedrijven, van groot tot klein en is slecht voor onze economie. Ondernemers wordt vanwege verloren opdrachten brood uit de mond gestoten.

Sommige ondernemers krijgen een andere boodschap: je mag hier werk verrichten, maar dan wel via een detacheringsbureau of payrollorganisatie. Dit kost ondernemers niet alleen hun bedrijf en zelfstandigheid, in de praktijk moeten ondernemers door de kosten van alle constructies ook financieel flink inleveren.

De problemen met de Wet DBA zijn slechts symptomen. De verouderde arbeidswetging is het daadwerkelijke probleem. Het uit 1907 stammende systeem hanteert de “gezagsverhouding” als onderscheidend criterium tussen werknemers en ondernemers. In de praktijk is dat een farce. Ingehuurde zelfstandig professionals zullen altijd te maken hebben met een projectleider, dirigent of hoofdredacteur, dat maakt hen toch niet meteen werknemer?

Het zelfstandig ondernemerschap moet gered worden. Op de korte termijn moeten angst en onzekerheid weggenomen worden. De Wet DBA is een groeibreker van de economie en moet opgeschort worden. Geef opdrachtgevers en opdrachtnemers de expliciete toezegging dat er geen naheffingen of boetes volgen voor zelfstandig professionals die bijvoorbeeld voor meerdere opdrachtgevers werken. Nadat deze pleister geplakt is, kan het nieuwe kabinet aan de slag met het herzien van het arbeidsrecht, zodat dit weer aansluit bij de realiteit.

Hans Biesheuvel

Dit is een blog uit een reeks die Hans Biesheuvel, vanuit ondernemersperspectief, op regelmatige basis voor Wekr schrijft. We hopen dat deze blogs bijdragen aan de discussies over de toekomst van de arbeidsmarkt en aan de noodzakelijke verbetering van de wet Werk & Zekerheid. ONL heeft al voor het in werking treden van deze wet haar vraagtekens hierbij geplaatst. Steunt u de opvattingen van Hans of bent u van andere mening reageer dan hieronder.

Hans Biesheuvel, initiatiefnemer ONL voor Ondernemers, ondernemer en bestuurder.

Hans Biesheuvel (1965) groeide op in een ondernemersgezin. Eind jaren ’80 koos hij eveneens voor het ondernemerschap en startte een technische groothandel. Dit werd later met de door zijn overgrootvader opgerichte onderneming, de Biesheuvel Groep. In 2000 verkocht Hans de groep en werd directeur-eigenaar van PGZ International om vervolgens in 2011 de functie van voorzitter MKB Nederland te bekleden. In 2013 nam hij afscheid van deze functie om samen met Mirjam Bink ONL voor Ondernemers op te richten. Hier zet hij zich vanaf het begin met hart en ziel in om de stem van ondernemers beter te laten horen en de brug te slaan naar de politiek.

Volg Hans via social media:
Twitter: @BiesheuvelHans
LinkedIn: Hans Biesheuvel