door Thijs Huitema

Met Prinsjesdag werden de plannen en begroting van het kabinet voor het komende jaar gepresenteerd. Nederland krabbelt langzaam maar gestaag uit de crisis, maar wat betekent dit nu concreet voor de heel hard werkzoekende Nederlander? De belangrijkste punten op een rij.

Niets is wat het leek. Want er gloort weer licht aan de horizon. Sinds het voorjaar van 2014, hoogste punt van de werkeloosheid, is de lijn naar beneden ingezet. De aantrekkende economie (+1,7% verwacht in 2017) is hier zeker debet aan. Maar krachtige, soms omstreden maar vaak werkende maatregelen van dit kabinet, zijn mede een factor geweest. Dit zijn de volgende plannen om deze trend door te zetten:

  • Er is weer ruimte voor hogere lonen. Nadat de (rijks)ambtenaren eerder al een verhoging hebben gekregen, volgen nu ook andere sectoren. De koopkracht groeit hierdoor in 2016 en 2017 voor werkenden, ouderen en mensen met een uitkering.
  • Werkzoekende 50-plussers krijgen intensievere ondersteuning bij het vinden van werk.
  • Er komt een lastenverlaging aan voor arbeid. Zo wordt arbeid goedkoper voor de werkgever en de werknemer houdt netto meer over.
  • Het minimumjeugdloon vanaf 21 jaar wordt in twee stappen afgeschaft, omdat deze regering vindt dat jongeren ook een volwaardig loon verdienen.
  • Door een injectie van 200 miljoen euro in de kinderopvangtoeslag, worden jonge ouders gestimuleerd hier meer gebruik van te gaan maken. Om het zo makkelijker te maken om werk en gezin te kunnen combineren.

Ontwikkeling van werkloosheid, werkgelegenheid en arbeidsaanbod sinds 2003 tot en met augustus 2016:

AAEAAQAAAAAAAAerAAAAJDJlOGUzOWI2LTU4ZTYt

Bron: CBS

‘Zonder het doorzettingsvermogen, het harde werken en de ondernemerszin van de Nederlandse bevolking, was het resultaat minder positief geweest’ – Koning Willem-Alexander

Prachtige inhaalrace

We zijn van ver gekomen. Veel Nederlanders, zeker op de arbeidsmarkt, hebben offers gebracht de afgelopen jaren. Een sterke afname van vaste contracten, loonmatiging, ontslagrondes en zelfs veel faillissementen waren eerder regel dan uitzondering. Hoewel de financieel-economische crisis achter ons lijkt te liggen, is het goed groeien van vacatures altijd een vertragende factor. Toch zitten we weer in de Europese kopgroep qua werkeloosheidsdaling. Wat een prachtige prestatie genoemd mag worden.

Andere blogs van Thijs: