door Hedzer Kooistra

VVD kamerlid Chantal Nijkerken past tekst over mensen met een uitkering aan

Als je campagne voert voor een denkomslag binnen de Tweede Kamer, laat je natuurlijk graag zien dat je iets bereikt hebt. Vraag je om transparantie, dan moet je zelf ook transparant zijn. Het motief om dit succesje te laten zien is deels om ons zelf op de borst te kloppen. Dat geef ik graag toe. Ik wil vooral laten zien dat het effect heeft als doelgroepen politici aanspreken. Maar, eigenlijk is het ook een moment om Chantal Nijkerken van de VVD een pluim te geven. Ze vroeg input voor het onderwerp werk. Die input kreeg ze van een groep werkgevers en werkzoekenden op 21 juni 2016. Deze afvaardiging van de markt mocht in de Tweede Kamer vertellen wat zij belangrijk vonden.

Tijdens dat gesprek hebben we Chantal geconfronteerd met een tekst op haar persoonlijke webpagina op VVD.nl. Chantal heeft die tekst aangepast. In de eerdere tekst stonden deze zinsnedes: "Ga vrijwilligerswerk doen of stagelopen....want je bent weer gewend om op tijd je bed uit te komen en voor dag en dauw aan de slag te gaan". En: "Nou, er is helemaal niets mis met schoffelen". De aanwezige werkzoekenden hebben duidelijk laten weten dat dat als zeer kwetsend werd ervaren. En dat heeft Chantal zich dus aangetrokken. Nu staat er: "Als woordvoerder op het terrein van Participatiewet wil ik mij ervoor inzetten dat gemeenten de beleidsruimte, die in de wet verankerd ligt, krijgen maar ook benutten. Ik vind het belangrijk om mensen die door omstandigheden afhankelijk zijn geworden van een uitkering weer zo snel als mogelijk aan een baan te helpen. Werk biedt naast een inkomen en daarmee zelfstandigheid, zo veel meer". De negatieve benadering is compleet verdwenen en omgezet in een positief verhaal dat helemaal past bij de vijf liberale beginselen van de VVD.

Chapeau Chantal! Als we nu allebei uit "...het benutten van beleidsruimte..." en "...mensen zo snel mogelijk aan een baan helpen..." begrijpen dat we vanuit de mensen gaan werken en vooral gaan helpen, zijn we meteen vrienden. We volgen je graag! Vooral omdat je nu even laat zien dat het voor werkzoekenden ook echt zin heeft om campagne te voeren voor beter beleid voor die mensen die zo graag hun eigen boterham willen verdienen.

Chantal Nijkerken-de Haan (foto VVD.nl)

Chantal Nijkerken heeft de SZW Participatie en handhaving (Wet Werk en Bijstand, Bijzondere bijstand en minimabeleid, Participatiewet/samenvoegen WWB, WSW en WAJONG) in haar portefeuille.

De vernieuwde webpagina van Chantal.