Waarom ik alle werkzoekenden een uitgesproken 2017 wens

door Hedzer Kooistra

Wat zeggen de Hollanders?

“Wie zwijgt stem toe”. “Hij die niet zegt wat hij wil, krijgt wat hij niet wil”. “Wie niet vraagt wordt gegarandeerd wél overgeslagen”. Of eigenlijk: “Kinderen die zwijgen zullen ook nooit wat krijgen”. Ik speel maar even met wat Nederlandse gezegden. Met deze brief richt ik me tot de overgrote meerderheid van zwijgende werkzoekenden. Er zijn een miljoen werkzoekenden die zich niet uitspreken. En daar wil ik het graag over hebben.

Wat de werkzoekenden goed doen

Je ziet de werkzoekenden knokken om weer aan het werk te komen. Werk zoeken is natuurlijk ook prio nummer één. Mensen solliciteren, studeren en netwerken erop los. Er zijn pracht initiatieven zoals Energiek aan het werk, 50plus Dongen, Dress for Succes, Kijk Haar!, TalentPlus, Ervaren Talent, Werk Gezocht!, etc. en met name De Broekriem van Pieter Vermeer. De Broekriem heeft de eigen kracht tot een macht verheven. Met Wekr zetten we een zoekmachine in en hebben de Social Carrousel opgericht. En we zien natuurlijk Rob Mes de Meesterverbinder die mensen actief promoot op de social media. Dat is allemaal geweldig, maar het lost één probleem niet op…. de politiek in den Haag.

Wat als de burger niet ingrijpt?

Je ziet dat er kracht en creativiteit genoeg is, maar de groep laat nog onvoldoende aan de politiek weten dat er iets helemaal mis gaat in onze samenleving. Er staan teveel mensen aan de kant en de politiek heeft een spreekwoordelijke bloedneus. Bedenk eens wat er gebeurt als Mark Rutte en Lodewijk Asscher blijven roepen dat het heel goed gaat met Nederland en dat er steeds meer banen bij komen? 8 jaar crisis hebben we achter de kiezen. Miljoenen huishoudens zijn, minimaal tijdelijk, getroffen door werkloosheid. Veel komen die financiële klap niet meer te boven. In die 8 jaar crisis zijn er elk jaar een half miljoen mensen hun baan kwijtgeraakt. Daar zitten mensen bij die meerdere keren getroffen zijn, maar ik durf toch te stellen dat er minimaal 3 miljoen mensen geraakt zijn door de crisis en dat nog steeds voelen in hun portemonnee. Cees Bakker van SollicitatieLab deelde de bovenstaande grafiek, waarmee zichtbaar wordt dat het aantal mensen dat langdurig werkloos is, sinds 2014 nog niet afneemt. Dat is een uitkomst die zelfs Mark Rutte niet weg kan lachen.

Wat als je je nú uitspreekt?

Je kunt niets doen en het nog 8 jaar over je heen laten komen. Je kunt die vriendelijke lachende meneer in Den Haag, jouw probleem gewoon weer weg laten lachen. Je kunt ook een signaal afgeven. Je kunt je op 15 maart 2017 uitspreken en stemmen, of zelfs boos wegblijven. Maar, ik denk dat de werkzoekende iets moet doen vóór die verkiezingen. Het is de enige periode dat je een politicus kunt raken. Want, wat gebeurt er als je als blok een partij laat weten dat je niet op hun stemt? Stel je het zweet op het voorhoofd van de strateeg bij de VVD eens voor….. als er een blok van een miljoen mensen zegt niet op de VVD te gaan stemmen….terwijl de PVV zo hoog staat in de peilingen…. Reken maar dat het bij CDA, PvdA en PVV net zo gaat. Wat als een miljoen mensen luidop zeggen op wie ze niet gaan stemmen? Wat als de SP of Groen Links ineens de grootste dreigt te worden, omdat de werkzoekenden zich daar wel gehoord voelen? Ja, verdorie! Wat als we allemaal op de Vrijzinnige Partij, de Piratenpartij of de Libertarische partij stemden?

En hoe laat je dat weten?

Wat als alle werkzoekenden met video oproepen of plaatjes een denkomslag bij de politiek afdwingen? Gaan we protesteren op het Binnenhof of zijn de social media intussen effectiever? Op de social media kun je nog twee en een halve maand lang op de tamtam slaan en rooksignalen afgeven.

Bereiken we die denkomslag in den Haag?

De VVD zal naar haar eigen halfslachtig manipulatieve tekst kijken en zien dat zinsnedes zoals: “wij willen je niet vasthouden in een uitkering” of “met een hogere werkloosheiduitkering in de beginfase kan de looptijd van de uitkering worden verkort....dit stimuleert om sneller weer aan de slag te gaan”, die miljoen werkzoekenden en hun familie op andere partijen doen stemmen. Het CDA zal zien dat hun extra middelen tegen fraude door een klein percentage van de uitkeringsgerechtigden, zelfs geen rechtse stemmen meer kan winnen. De PvdA lijkt het al aan te voelen komen en probeert nog een een-tweetje met D66, maar weet dat haar eigen geloofwaardigheidsprobleem na 4 jaar met het koppel Asscher-Klijnsma, toch echt problematisch wordt.

Wedden dat een miljoen werkzoekenden de Tweede Kamer verkiezingen van 15 maart, kunnen verheffen tot de verkiezingen van de werkzoekenden?


Waarom complimenten aan mijn adres, jou niet gaan helpen?

Het lijkt me goed de marsroute even uit te leggen. Er werd me weer gevraagd om een politieke partij op te richten. Nee, ik doe het niet. Naar een eenmanspartij in de Tweede Kamer luistert de rest van de Kamer niet. Ik wil me graag inzetten voor dit grote maatschappelijke probleem en zoek dus naar een manier die wel effect heeft. Die miljoen werkzoekenden kunnen nu een signaal afgeven waarmee ze de politiek zich rot laten schrikken. Er verandert pas iets als we een kamerbrede denkomslag krijgen. Er gebeurt pas iets als een meerderheid in de Kamer beseft dat ze een groot economisch probleem in stand houden en een miljoen individuen onrechtvaardig behandelen.

Zelf ben ik allang niet meer werkzoekend. Naar mij hoeft de politiek niet te luisteren. Al was ik werkzoekend, dan nog was ik niet meer dan een roepende in de woestijn. In mijn eentje kan ik de rust in de oase in mijn geboortedorp Den Haag, niet verstoren. Kortom, die aanmoedigingen op Facebook, Twitter en LinkedIn zijn allemaal leuk en aardig, maar meer dan een aai over mijn bol is het eigenlijk niet. Je hebt er als werkzoekende werkelijk geen bal aan om mij over mijn bol te aaien. Je zult als werkzoekende moeten stoppen met zwijgen. Je zult zelf campagne moeten voeren voor al die werkzoekenden.

Hedzer op LinkedIn


Werkzoekend?