Alle bedrijven vanaf 50 medewerkers moeten volgens de Wet op de Ondernemingsraden –WOR – een Ondernemingsraad hebben. Er zijn echter ook genoeg bedrijven die kleiner zijn dan 50 medewerkers. Ook bij die bedrijven is medezeggenschap mogelijk. Er zijn dan drie vormen mogelijk:

  • de vrijwillige ondernemingsraad
  • de personeelsvergadering
  • de personeelsvertegenwoordiging (PVT).

De vrijwillige ondernemingsraad

Komt de onderneming niet aan 50 medewerkers, dan kan de ondernemer op grond van de WOR vrijwillig een ondernemingsraad instellen.

Personeelsvergadering

Kleine ondernemingen die meer dan 10 medewerkers en minder dan 50 medewerkers in dienst hebben, zijn volgens de WOR verplicht om in elk geval twee maal per jaar een personeelsvergadering te houden.
Daarin moet in elk geval aan de orde komen:

  • de algemene gang van zaken in de onderneming
  • de jaarrekening en het jaarverslag
  • het sociaal beleid.

Bovendien geeft de WOR de plicht aan de ondernemer om advies te vragen aan de werknemers over een voorgenomen besluit dat kan leiden tot een verlies van arbeidsplaatsen, wijziging van arbeidsvoorwaarden en wijziging van arbeidsomstandigheden.

Personeelsvertegenwoordiging – PVT –

Het instellen van een PVT is een andere mogelijkheid voor medezeggenschap in een kleine onderneming met minimaal 10 en maximaal 50 medewerkers.

Een PVT bestaat uit ten minste drie personen, die rechtstreeks worden gekozen bij een geheime schriftelijke stemming door en uit de in de onderneming werkende personen.

De PVT werkt niet helemaal hetzelfde als de OR, heeft wel in beperktere mate dan de OR, instemmings- en adviesrecht.

Meer weten hierover, neem dan nu contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.

Dit is de twee-wekelijkse blog van Juriste Helmi van Bergen van bureau Juridiqua.

Helmi van Bergen is eigenaar van juridisch adviesbureau 'Juridiqua' dat bedrijven, organisaties en ZZP'ers juridisch adviseert rondom Kwaliteitszorg, Administratieve Organisatie en Procesbeschrijving, zowel in de profitsector alsook in de non-profitsector. Helmi werkt vanuit uitgebreide ervaring en diverse opleidingen en cursussen in administratieve organisatie en
juridische kwaliteitszorg.