Door Martijn van Helvert

Veruit de meeste mensen in Nederland hebben het goed voor met ons land en met elkaar. Bijna alle werkzoekenden willen niets liever dan aan het werk om hun talenten te gebruiken. Nederland moet gebruik maken van dit potentieel. Daarom wil het CDA dat we die kennis, kunde en vaardigheid zo snel mogelijk in kunnen zetten. Wij doen dat onder meer met de volgende vier initiatieven.

1. Een eerlijke economie en een evenwichtige arbeidsmarkt voor een beter Nederland

Wij zetten ons in voor het MKB, de ruggengraat en banenmotor van onze samenleving. Het CDA vindt dat ondernemers en werknemers een eerlijke kans dienen te krijgen. Inmiddels hebben we met elkaar al heel wat kunnen bereiken om het ondernemersklimaat te verbeteren, zodat onnodige regelgeving en administratieve lasten zijn verminderd. En bedrijven weer mensen durven aan te nemen. We zien nu dat bedrijven soms mensen wel aan willen nemen, maar daar toch vanaf zien. Ze zien ervan af omdat ze zelf nog onzeker zijn over de toekomst. En als het bedrijf toch niet zo goed gaat als gedacht, dan komt het kleine bedrijf niet meer van een werknemer af. Een MKB-er zou, als het echt slecht gaat met het bedrijf, ook afscheid van iemand moeten kunnen nemen. Dit lijkt in eerste instantie een achteruitgang. Maar dit zorgt aan de ene kant dat de ondernemer sneller iemand aanneemt. En daarnaast zorgt het ervoor dat als het slecht gaat niet iedereen ontslagen hoeft te worden na verloop van tijd.

2. Kredietunies

In 2013 hebben CDA Tweede Kamerleden Eddy van Hijum en Agnes Mulder een wetsvoorstel voor kredietunies ingediend. Dit initiatief heeft het CDA genomen om meer groeimogelijkheden aan ondernemers te bieden, zodat zij ook bij kunnen dragen een meer werkgelegenheid. De kredietunie maakt financiering voor en door ondernemers door middel van een coöperatie mogelijk. Het CDA wil met deze wet nieuwe initiatieven voor ondernemingsfinanciering, in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), ruimte geven. Het voorstel is door de beide Kamers aangenomen en sinds 1 januari 2016 van kracht. Inmiddels heb ik uit het veld al meerdere goede geluiden gehoord van succesvolle opgerichte kredietunies. En daardoor worden meer mensen naar een baan geleid in die bedrijven.

3. Op tijd betalen is normaal

Op tijd betalen is normaal, maar dat is niet vanzelfsprekend. Grote bedrijven wachten veel te lang met het betalen van hun rekeningen waardoor het MKB daar de dupe van is. Daarom hebben Agnes Mulder en Pieter Omtzigt samen met Ondernemend Nederland een initiatiefnota geschreven over te late betalingen van het grootbedrijf aan het kleinbedrijf. In het voorstel pleit het CDA voor een wettelijk vastgelegde vergoeding van 8% voor mkb'ers en zzp'ers indien de factuur na 60 dagen nog niet is betaald. De Tweede Kamer heeft ons voorstel onlangs met een ruime meerderheid aangenomen. In een motie vraagt de Tweede Kamer de minister ons voorstel in een wet om te zetten. Hiermee willen we de ongewenste lange betalingstermijnen die op dit moment worden opgelegd door grootbedrijven terugdringen, zodat de prikkel wordt weggenomen dat grootbedrijven hun kleine leveranciers als bank gebruiken. Door bewust betalingstermijnen langer dan 60 dagen op te leggen hoeven zij minder krediet bij de bank op te nemen, omdat zij gratis geld kunnen lenen bij de kleine leveranciers. Kleine leveranciers zijn vanwege de sterk afhankelijke positie niet in staat dit tegen te gaan en kunnen daardoor zelf minder investeren. En hierdoor blijven MKB-ers rechtop en blijven de banen behouden en ontstaan er meer.

4. Loondoorbetalingsverplichting terug brengen naar één jaar

Tijdens de vele werkbezoeken merk ik bij ondernemers terughoudendheid om mensen aan te nemen. Voor een belangrijk deel komt dat door de grote onzekerheden bij loondoorbetaling bij ziekte. Daarom heeft het CDA het plan gelanceerd om ZZP-ers meer zekerheid voor nu en in de toekomst te bieden. De loondoorbetalingsverplichting wordt door ondernemers gezien als een risico, dat eigenlijk niet kan worden afgedekt in tarieven. Steeds meer MKB-ers zien zich genoodzaakt werknemers met een hoog risico op arbeidsongeschiktheid te laten gaan of niet aan te nemen. Daarom zal de loondoorbetaling bij ziekte radicaal verkort moeten worden en zal er een basisverzekering loondoorbetaling bij ziekte moeten komen, die ook gaat gelden voor ZZP-ers. De enige manier om deze algemene risicodeling effectief te bereiken is met een wettelijke verplichting. Deze algemene basisverzekering zal ook uitkomst bieden als hervormingsmechanisme voor de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt voor werknemers het perspectief op werkzekerheid vergroot. Dat zorgt voor meer evenwicht op de arbeidsmarkt. De bewust zelfstandig ondernemer ondervindt minder concurrentie op tarief als gevolg van schijnconstructies en dekt het inkomensrisico van langdurige ziekte gedurende een overbruggingsperiode betaalbaar af. Op dit moment is de SER (Sociaal Economische Raad) het CDA initiatief verder aan het uitwerken. Wij hopen op een uitgewerkt voorstel van de SER, zodat dit voorstel bij de begroting kan worden ingediend. En zo proberen we vanuit Den Haag bij te dragen aan een duurzame en eerlijke economie en een evenwichtige arbeidsmarkt.

Martijn van Helvert

Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal vanuit het CDA

Telefoon: 070-3182549

Twitter: @martijncda

Meediscussiëren en op de hoogte blijven van mijn inbreng?

Like mijn pagina en je doet 24/7 mee! www.facebook.nl/martijnvanhelvert