25 mei 2018 nadert snel. Over een maand wordt de AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming – van kracht.

Alle organisaties moeten dan daar klaar voor zijn. Dat betekent dat elke organisatie de bescherming van persoonsgegevens van alle betrokkenen op een adequate manier moet hebben geregeld.

Ook met betrekking tot die van hun medewerkers.

Op die manier lijkt het alsof de AVG en de bescherming van persoonsgegevens iets is wat alleen voor de directie lijkt te zijn. Het tegendeel is echter het geval.

Ook medewerkers dienen zich binnen hun organisatie bewust te zijn van bescherming van persoonsgegevens van de klanten, de cliënten, de leveranciers én van hun collega’s.

Als je als verkoopmedewerker in het klantenbestand moet kijken, dan is dat normaal. Maar is het dan ook normaal dat diezelfde verkoopmedewerker ook in het personeelsbestand kan kijken en daar bijvoorbeeld de salarisgegevens van zijn / haar collega’s kan bekijken.

Ik weet zeker van niet.

En als er dan ongeoorloofd kan worden gekeken in bestanden met persoonsgegevens door medewerkers, die daar geen toegang tot hebben, maar het toch kunnen én ook doen, dan kan er sprake zijn van een datalek. Wat dan weer gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

En dat niet alleen. Ook intern zal er hierdoor ook behoorlijk wat rumoer ontstaan. Mogelijk zelfs disciplinaire maatregelen voor de overtreders.

Conclusie: zorg ook als medewerker dat je weet wat je wel en niet mag en kan voor de bescherming van persoonsgegevens.

Meer weten hierover, neem dan nu contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via o46-4581 387 of via 06-1362 4614.

Dit is de twee-wekelijkse blog van Juriste Helmi van Bergen van bureau Juridiqua.

Helmi van Bergen is eigenaar van juridisch adviesbureau 'Juridiqua' dat bedrijven, organisaties en ZZP'ers juridisch adviseert rondom Kwaliteitszorg, Administratieve Organisatie en Procesbeschrijving, zowel in de profitsector alsook in de non-profitsector. Helmi werkt vanuit uitgebreide ervaring en diverse opleidingen en cursussen in administratieve organisatie en juridische kwaliteitszorg.

Dit is de twee-wekelijkse blog van Juriste Helmi van Bergen van bureau Juridiqua.

Helmi van Bergen is eigenaar van juridisch adviesbureau 'Juridiqua' dat bedrijven, organisaties en ZZP'ers juridisch adviseert rondom Kwaliteitszorg, Administratieve Organisatie en Procesbeschrijving, zowel in de profitsector alsook in de non-profitsector. Helmi werkt vanuit uitgebreide ervaring en diverse opleidingen en cursussen in administratieve organisatie en