Door Jaap Cleutjens

.

Discussie met Kamerlid Chantal Nijkerken

Op de langste dag van dit jaar werd Wekr en een aantal andere partijen door VVD Kamerlid Chantal Nijkerken uitgenodigd voor een gesprek over de arbeidsmarkt.

Wekr voorzitter, Hedzer Kooistra, had daarvoor enkele relevante mensen uit zijn netwerk gemobiliseerd. We werden ontvangen in het gebouw van de Tweede Kamer. Er volgde een voorstelronde van de, naar schatting, dertig aanwezigen. Onder hen werkzoekenden, mensen met een beperking, werkgevers, uitkeringsgerechtigden, NUGGERS, een UWV medewerkster, een wethouder van een gemeente, reintegratie professionals, bedenkers van matching tools en social media, ZZP-ers, vertegenwoordigers van Facebook groepen voor werkzoekenden en last, but not least van Wekr.

Alleen al de voorstelronde gaf in vogelvlucht een overzicht van de wijdverbreide, complexe problematiek binnen de arbeidsmarkt. De daarop volgende discussie sprong van de ene problematiek naar de andere. Er kwam veel onmacht en pijn naar boven en een grote onvrede met het huidige arbeidsmarktbeleid van de overheid.

Ik kon maar een conclusie trekken: We redden het niet met een bijeekomst van twee uur. Het is niet voldoende dat een VVD kamerlid op basis hier van haar standpunt vormt. Dat ze met een vluchtige blik over het topje van de ijsberg een minimale passage schrijft voor opname in het VVD verkiezingsprogramma. Dat ze hierdoor haar overtuiging zou kunnen handhaven dat het UWV en de gemeentes leidend zijn m.b.t. de arbeidsmarkt. Of haar overtuiging dat schoffelen in de gemeentelijke plantsoenen niet alleen goed is als werkstraf, maar ook goed is voor de activering van werkzoekenden en dat ze daardoor eerder een baan vinden. We redden het ook niet wanneer een kamerlid 'allergisch' blijkt te hebben voor het onderwerp basisinkomen, maar niet kan beargumenten waarom dit geen haalbare kaart zou zijn. Of die beweert dat er misbruik van uitkeringen gemaakt gaat worden wanneer regels versoepeld worden, terwijl uit CBS onderzoek blijkt dat 93% van de werkzoekenden niets liever wil dan een baan!

Het is tijd in Nederland voor een brede maatschappelijk discussie over arbeid en zingeving waarbij sociaalmaatschappelijke -, en sociaaleconomische aspecten eens in een goede, toekomstbestendige visie met elkaar in verband gebracht worden. Een dialoog tussen werkgevers, werkenden, werkzoekenden, arbeidsmarktpartijen, overheden, vakbonden, onderzoekers, de politiek en andere stakeholders. Het opstellen van verkiezingsprogramma's is begonnen. Dadelijk komen de verkiezingen. Wekr gaat campagne voeren om deze discussie op gang te brengen.

Doet u mee?

Jaap Cleutjens is coördinator bij Wekr

Is handmatig wieden ook geschikt voor het vinden van een baan..?