Een werkgever wil graag betrouwbaar en integer personeel. Zeker voor bepaalde functies. Daarbij kan de werkgever de sollicitant vooraf screenen.

Maar mag dat wel?

Want screening kan zeer ingrijpend zijn voor de privacy van de betrokken sollicitant.

Een werkgever mag dit, maar alleen als er een gerechtvaardigd belang is om dit te doen. Er zijn bepaalde functies waarbij screening zelfs verplicht is, bijvoorbeeld in de kinderopvang. Bovendien moet de werkgever zich hierbij aan houden aan de privacywetgeving:

  • de werkgever heeft een gerechtvaardigd belang voor de screening
  • de screening moet noodzakelijk zijn
  • de werkgever informeert de sollicitant vooraf over de screening en achteraf over de resultaten
  • de gegevens die de werkgever uit de screening heeft verkregen mogen niet voor een ander doel gebruikt worden
  • die gegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk
  • de werkgever moet de gegevens goed beveiligen.

Dat betekent dat de werkgever, voordat de screening zal plaatsvinden, de sollicitant informeert bv door dit in de vacaturetekst te vermelden. Daarbij moet de werkgever aangeven:

  • waarom de screening noodzakelijk is
  • welke gegevens de werkgever daarvoor onderzoekt
  • waarom dit relevant is voor de betreffende functie.

Meer weten hierover, neem dan nu contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.

Dit is de twee-wekelijkse blog van Juriste Helmi van Bergen van bureau Juridiqua.

Helmi van Bergen is eigenaar van juridisch adviesbureau 'Juridiqua' dat bedrijven, organisaties en ZZP'ers juridisch adviseert rondom Kwaliteitszorg, Administratieve Organisatie en Procesbeschrijving, zowel in de profitsector alsook in de non-profitsector. Helmi werkt vanuit uitgebreide ervaring en diverse opleidingen en cursussen in administratieve organisatie en
juridische kwaliteitszorg.