De meeste werknemers hebben een eigen e0mailaccount op hun werk. Uiteraard is dat e-mailaccount voor zakelijke mails en niet om je privézaken te regelen.

Maar omdat het e-mailaccount van de werknemer gekoppeld is aan het useraccount van de werknemer in het bedrijfssysteem en omdat de werknemer via een wachtwoord toegang heeft tot het bedrijfssysteem, is de zakelijke mail alleen direct toegankelijk voor de medewerker zelf.

Dat betekent dat de werkgever dit niet zomaar kan en mag inzien.

Kunnen niet omdat hij hier geen toegang tot heeft. Mogen niet omdat ook iedere werknemer recht heeft op privacy op grond van artikel 8 EVRM.

Dit recht is echter niet absoluut. Er zijn redenen waarom de werkgever wel in het e-mailaccount van zijn medewerker mag kijken.

De reden moet echter noodzakelijk zijn en gerechtvaardigd. Dan denk je bijvoorbeeld aan afwezigheid wegens ziekte of vakantie. Want ondanks de afwezigheid van die medewerker gaan de zaken gewoon door.

Nog beter is het als de werkgever dit in een personeelsreglement regelt, zodat duidelijk is wanneer de werkgever dit wel en niet mag, maar ook zodat duidelijk is hoe een werknemer zich met betrekking tot zijn zakelijk e-mailaccount en zakelijk e-mailverkeer dient te gedragen.

Meer weten hierover, neem dan nu contact op met met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387.

Helmi van Bergen

Dit is de twee-wekelijkse blog van Juriste Helmi van Bergen van bureau Juridiqua.

Helmi van Bergen is eigenaar van juridisch adviesbureau 'Juridiqua' dat bedrijven, organisaties en ZZP'ers juridisch adviseert rondom Kwaliteitszorg, Administratieve Organisatie en Procesbeschrijving, zowel in de profitsector alsook in de non-profitsector. Helmi werkt vanuit uitgebreide ervaring en diverse opleidingen en cursussen in administratieve organisatie en
juridische kwaliteitszorg.