Heel kort door de bocht is het antwoord op de vraag: “Mag de werkgever leeftijdseisen stellen in een personeelsadvertentie?” : “Nee”.

Volgens de Wet Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) is het niet toegestaan om zonder meer eisen aan de leeftijd van een nieuwe medewerker te stellen. Zomaar in de personeelsadvertentie dat alleen mensen tot een bepaalde leeftijd maar mogen solliciteren is niet toegestaan. Het mag alleen als er een objectieve rechtvaardiging is én dit moet dan ook uitdrukkelijk worden vermeld in de vacaturetekst.

Dit staat namelijk ook in de wet (WBGL). Het moet duidelijk zijn waarom er een onderscheid gemaakt wordt in dit geval naar leeftijd en dit moet ook toetsbaar zijn. Het moet duidelijk zijn voor sollicitanten dat er onderscheid gemaakt wordt en waarom.

Volgens de wet kan onderscheid op grond van leeftijd objectief gerechtvaardigd zijn als er sprake is van een legitiem doel.

En hoewel de doelen redelijk lijken te zijn, is er wel degelijk kritiek van het College voor de rechten van de Mens om op grond van bijvoorbeeld onderstaande redenen een leeftijdsvereiste te stellen:

  • leeftijdsvereiste in verband met persoonlijk competenties
  • leeftijdsgrens in verband met ervaringseisen
  • leeftijdsgrens in verband met samenstelling team of personeelsopbouw.

Van deze en nog meer voorbeelden zegt het College voor de Rechten van de Mens dat de werkgever heel gedegen zal moeten motiveren waarom hij die leeftijdsgrens stelt.

Meer weten hierover, neem dan nu contact op met Helmi van Bergen van Juridiqua, bureau voor juridisch organisatie advies via info@juridiqua.nl of via 046-4581387 of via 06-13624614.

helmi_van_bergen.403x0-is.jpg

Dit is de twee-wekelijkse blog van Juriste Helmi van Bergen van bureau Juridiqua.

Helmi van Bergen is eigenaar van juridisch adviesbureau 'Juridiqua' dat bedrijven, organisaties en ZZP'ers juridisch adviseert rondom Kwaliteitszorg, Administratieve Organisatie en Procesbeschrijving, zowel in de profitsector alsook in de non-profitsector. Helmi werkt vanuit uitgebreide ervaring en diverse opleidingen en cursussen in administratieve organisatie en juridische kwaliteitszorg.