door Jurriën Koops van ABU

Eind november verscheen alweer de derde opleidingsmonitor voor de flexbranche. Verplicht leesvoer voor iedereen met een mening over de uitzendbranche. De presentatie van de monitor ging gepaard met de uitreiking van de eerste tien certificaten voor het Keurmerk Leerwerkintermediair van STOOF. Beide initiatieven weerspiegelen het toegenomen belang van opleiden voor uitzenders en uitzendkrachten.

De branche mag trots zijn op de resultaten. In 2016 volgt 14% van de uitzendkrachten (excl. scholieren en studenten) een opleiding via het uitzendbureau. Voor ‘andere flexcontracten’ is dat 12% en onder werknemers met een vast dienstverband is het 19%. Uitzenden doet het dus beter dan andere vormen van flexibele arbeid. Ook in de uitzendbranche zien we het fenomeen dat werknemers met een hoger opleidingsniveau vaker een opleiding volgen, namelijk 20% tegen ‘slechts’ 9% deelname onder lageropgeleiden. Opvallend is dat uitzendkrachten voornamelijk een opleiding volgen om ander werk (37%) te kunnen doen, terwijl dat bij vaste werknemers maar 16% is.

Aansprekende cijfers, maar de lat mag hoger. Het is goed te lezen dat STOOF de ambitie heeft om door te groeien naar 20% scholingsdeelname. Het vraagt een extra inspanning van onze sector. Dat is geen luxe maar bittere noodzaak. Onze arbeidsmarkt staat de komende jaren onder grote druk. De mismatch is enorm, anderhalf miljoen mensen langs de kant en 200.000 vacatures zijn nog onvervuld. Tel daar bij op de impact van digitalisering en technologie. Zoveel fricties op de arbeidsmarkt. Uitzenders grijpt uw kans. Leren loont, voor uitzenders én voor uitzendkrachten. Want investeren in kennis en skills is de beste ‘werkverzekering’.

Er mag in het regeerakkoord ook wel een tandje bij. De introductie van de leerrekening is mooi, maar verder blijft het te stil. Goed om het recente advies van de commissie Sap ‘Doorleren werkt’ er bij te pakken. Een nationaal scholingspact voor een periode van acht jaar, met gezamenlijke investeringen van werkgevers, werknemers, opleidingsinstellingen én overheid. Dat moet te regelen zijn in de komende maanden.

Directeur ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)

Drs. J.H. (Jurriën) Koops is sinds 2014 directeur van de ABU. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de organisatie. Koops studeerde Algemene Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en begon zijn carrière als beleidsadviseur bij CNV Bedrijvenbond. In 1999 maakte hij de overstap naar Start, waar hij werkzaam was als Senior consultant Business Development. In 2002 begon hij bij de ABU als coördinator Team Arbeidsvoorwaarden en Juridische Zaken. In 2009 werd hij benoemd tot adjunct-directeur en in 2012 tot directeur Sociale Zaken. Sinds 2014 is hij directeur van de ABU. Naast zijn reguliere werkzaamheden vervult hij diverse bestuurslidmaatschappen, zoals voorzitter STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche) en bestuurslid SNCU (Stichting Naleving CAO Uitzendkrachten) en hij is namens de ABU lid van de Eurociett Board.