door Hedzer Kooistra

Op woensdag 14 december was Wekr met een camerateam van AV-media studenten van het ROC A12 in de Tweede Kamer om partijen te interviewen over werkgelegenheid. We hadden afspraken met D66, Groen Links, SP en VNL en een een halve afspraak met CDA. Met het CDA is het uiteindelijk niet gelukt om te interviewen, Groen Links had al een paar dagen eerder afgezegd en D66 deed dat een half uur van tevoren. De SP had een kleine interne crisis, maar Sadet Karabulut heeft het interview toch doorgezet. En we hadden een prettig gesprek met Joram van Klaveren.

We waren er voor de arbeidsmarkt in het algemeen, maar we kregen ook een kans om Erwin Brandt te ontmoeten. Hij heeft in de Tweede Kamer, voor de kerstboom staand, een oproep gedaan aan de politiek. En dat bracht mij vanmorgen op het idee om even te kijken of de politiek wel naar de mens achter de werkzoekende kijkt. De mens achter die abstracte procentuele dalingen van de werkloosheid, hoe vaak wordt die nu genoemd in de verkiezingsprogramma's?

In de vorige verkiezingscampagne is er veel gedebatteerd over werkgelegenheid. Of eigenlijk moet ik zeggen dat er veel werd gegoocheld met cijfers. Iedere partij had de plannen laten doorrekenen en alle plannen waren goed voor groeiende werkgelegenheid. Die abstracte procentuele dalingen van werkloosheid mogen we straks ook weer aanhoren. De VVD noemde zich de "banenmotor". En als je naar de cijfers van het afgelopen jaar kijkt, zou je bijna denken dat ze ook werkelijk de sleutel gevonden hebben en de motor ook eindelijk aan de praat gekregen hebben.

Maar, ik was toch benieuwd hoe vaak de mens achter die cijfers aan bod komt. Hoe vaak wordt de werkzoekende bij naam genoemd. Het is heel flauw, maar ik heb gewoon een "CMD F-je" (dat is zoeken in het Apple's) in alle programma's. En dit is het resultaat:

50 Plus, CU, D66, Groen Links, PvdA, PVV, SGP, SP, VNL, Vrijzinnige Partij noemen de werkzoekende niet bij naam. Het woord komt niet in hun verkiezingsprogramma voor.

CDA noemt de werkzoekende twee keer in relatie tot 60-plus en een Leven Lang leren en DENK noemt de werkzoekende bij het thema 'Ondersteuning bij bedrijfsoverdrachten'. VVD noemt de werkzoekende maar liefst 5 keer in 1 alinea.... over oudere werkzoekenden.

Natuurlijk zegt dat niets over wat de partijen voor de werkgelegenheid willen doen, maar het laat wat mij betreft wel zien dat de politiek nog niet denkt vanuit de mens achter de werkzoekende.

In de wandelgangen hebben we kort kunnen spreken met SGP, DENK, CDA, VVD en 50Plus. We hebben veel toezeggingen voor interviews en alle partijen hebben uiteraard oog voor de problemen op de arbeidsmarkt, maar dat willen we natuurlijik wel even op beeld vastleggen.

De interviews met Sadet Karabulut en Joram van Klaveren komen snel online.


Zelf werkzoekend?

Maak een Wekr profiel aan


Het was natuurlijk ook gewoon leuk om een keer als persmuskiet in het hart van de democratie rond te mogen lopen. Dat gaan we vaker doen!


Ik nodig je graag uit om met mij te linken.

Als we een blok vormen kunnen we veel beter de aandacht van de politiek trekken.

Hedzer op Linkedin