door Sieto de Leeuw van ABU

In zijn column ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ – gepubliceerd op www.abu.nl een paar uur voordat bekend werd dat het overleg tussen sociale partners was geklapt - betoogt ABU-voorzitter Sieto de Leeuw dat het tijd is voor nieuwe oplossingen voor de arbeidsmarkt. In samenwerking met alle partijen die daarbij een belang bij hebben. En waarbij niet de contractvorm maar het scheppen van werk centraal moet staan. Onderstaand de column.

.

Economie op stoom, loondoorbetaling bij ziekte op de schop, verborgen werkloosheid is enorm. Uitzendbranche wederom banenmotor. Zo bleek vorige week uit cijfers van het CBS.

We worden in Nederland met de week optimistischer. Zo wordt er al weer massaal geroepen dat niets het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd in de weg staat. Het is jammer dat een discussie over de arbeidsmarkt zich wederom dreigt te verengen over de vorm van het arbeidscontract. We hebben juist nu de zon schijnt het moment om het dak te repareren. Niet de contractvorm maar werk moet centraal staan. Tegelijk is het nu echt tijd om met meer fundamentele en praktische antwoorden te komen op het organiseren van zekerheid waar iedereen in Nederland, dus ook de werkenden, behoefte aan heeft.

Maandenlang hebben sociale partners gesproken over de arbeidsmarkt van de toekomst en het lukte ze maar niet om met een gedeelde visie te komen. De rest is sinds deze week geschiedenis. De hete aardappel die arbeidsmarkt heet wordt doorgeschoven naar een nieuw kabinet.

Wat straks, bij een nieuw kabinet dreigt, is klein reparatiewerk zoals beperking van de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine ondernemers. Wellicht wat mooie woorden over duurzame inzetbaarheid en de gedeelde verantwoordelijkheid van ondernemers en werkenden en het beperken van fiscale voordelen van zzp’ers.

Het kan en moet anders! De ABU pleit hier al langer voor. Als grote aanhanger van het Nederlandse poldermodel moet ik echter constateren dat het traditionele overleg wel erg stroperig is geworden. Dat komt mede doordat partijen maar niet los komen van het oude denken dat alleen aan de arbeidsovereenkomst zekerheid ontleend kan worden. We blijven daardoor vooral praten over de werkgever die voor die zekerheid zou moeten zorgen en de werknemer die zijn rechten dreigt te verliezen. We praten op verschillende golflengtes dus. Het is een discussie waarvan niemand positieve energie krijgt en die tot weinig nieuws gaat leiden.

Waar moet het dan wel over gaan? We moeten het hebben over werk. Werk voor iedereen. We moeten het hebben over het loskoppelen van zekerheden en contractvorm. Over blijvende ontwikkeling voor alle werkenden en niet-werkenden. Iedereen, werkgevers, werknemers en politiek zou uit zijn schuttersputje moeten komen. We moeten op zoek gaan naar samenwerking. Met partijen die nieuwe inzichten hebben.

Wat mij betreft wordt het tijd voor een groot akkoord over de arbeidsmarkt onder het motto “hoe meer zielen hoe meer vreugd”. Dat geeft ook meer mogelijkheden elkaar wat te gunnen. Ben benieuwd wat er de komende weken in Den Haag gaat gebeuren.

Sieto de Leeuw reageert met deze blog op de blog van Hans Biesheuvel, Voorzitter ONL

Sieto de Leeuw

Voorzitter ABU (Algemene Bond van Uitzendondernemingen)

Zie ook de reactie van Hedzer Kooistra, voorzitter Wekr op de blog van Hans Biesheuvel.